Choď na obsah Choď na menu
 


 

Zdroj: www.statistics.sk

ZOZNAM KANDIDÁTOV

 
pre voľby do zastupitežstva Bratislavského samosprávneho
26. novembra 2005 k 27. októbru 2005
Volebný obvod číslo4 BRATISLAVA 4 
Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov

 

 
Kandidáti:

1. Peter Baďura, 20r., �tudent, Bratislava - Karlova Ves Matejkova 2, Komunistická strana Slovenska
2. Luká� Baňacký, Ing., 26r., ekonóm, Bratislava - Lamač Stanekova 12/A, Kres�anskodemokratické hnutie
3. Du�an Baník, Mgr., 46r., podnikatež, Bratislava - Karlova Ves Pribi�ova 23, Misia 21 - Nová kres�anská demokracia
4. Ožga Bobovnícka, 60r., ekonómka, Bratislava - Karlova Ves Jurigovo nám. 437/7, Slovenská národná jednota
5. Marián Bóna, Ing., 28r., novinár, Bratislava - Karlova Ves Gabčíkova 4, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
6. Anna Borgužová, 51r., ekonóm, Bratislava - Karlova Ves Silvánska 25, źudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
7. Monika Borgužová, PhDr., 59r., podnikatež, Bratislava - Lamač Studenohorská 22, Slovenská národná strana
8. Peter Buzá, 44r., �ivnostník, Bratislava - Karlova Ves Majerníkova 32, Občianska konzervatívna strana
9. Roman Csabay, Ing., 40r., vedúci �kolského oddelenia, Bratislava - Karlova Ves Pribi�ova 21, Nezávislý kandidát
10. Marta Čarnogurská, Ing., 60r., stavebná in�inierka, Bratislava - Dúbravka K. Adlera 10, Kres�anskodemokratické hnutie
11. Ján Černák, Ing., CSc., 52r., dopravný in�inier, Bratislava - Karlova Ves Veternicova 8, źudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
12. Jarmila Demková, 43r., diplomovaná zdravotná sestra, Bratislava - Devínska Nová Ves J. Poničana 1, Slovenská národná strana
13. Pavel Derkay, Ing., 43r., ekonóm, Bratislava - Karlova Ves H. Meličkovej 19, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
14. Peter Dubček, Ing., 55r., ekonóm, Bratislava - Karlova Ves Pribi�ova 8, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
15. Miroslav Encinger, 52r., elektrotechnik, Bratislava - Devínska Nová Ves Pod Lipovým 47, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
16. Anna Fa�ungová, Ing., 48r., ekonómka, Bratislava - Lamač Zhorínska 31, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu                                                 17. Tomá� Ferenčák, 22r., �tudent, Bratislava - Karlova Ves Beniakova 1, Občianska konzervatívna strana
18. Milan Galanda, JUDr., 42r., právnik, Bratislava - Karlova Ves Veternicová 12, Hnutie Vpred
19. Peter Grom, JUDr., 31r., advokát, Bratislava - Lamač Studenohorská 61, Slovenská národná strana
20. Iveta Hanulíková, Ing., 41r., ekonómka, Bratislava - Karlova Ves Donnerova 9, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
21. Juraj Hanzen, MUDr., 43r., lekár, Bratislava - Devínska Nová Ves Kremencova 26, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
22. Jozef Harvančík, Ing., 58r., prednosta miestneho úradu, Bratislava - Karlova Ves ź. Fullu 3, Kres�anskodemokratické hnutie
23. Bystrík Hollý, Ing., 55r., starosta, Bratislava - Karlova Ves Púpavová 48, Kres�anskodemokratické hnutie
24. Eva Horvátová, doc., Ing., CSc., 47r., vysoko�kolská pedagogička, Bratislava - Karlova Ves ź.Fullu 60, Hnutie Vpred
25. Jozef Hrabina, RNDr., 43r., jadrový fyzik, Bratislava - Dúbravka Pri Krí�i 36, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
26. Michal Klimik, doc., Ing., CSc., 66r., ekonóm, Bratislava - Dúbravka K horanskej studni 14, źudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
27. Marian Kollár, MUDr., 46r., lekár, Bratislava - Lamač Rajtáková 33, Nezávislý kandidát
28. Gabriel Kosnáč, Ing., 45r., mana�ér miestneho úradu, Bratislava - Karlova Ves Jamnického 6, Kres�anskodemokratické hnutie
29. Anna Kremmerová, 55r., zamestnanec, Bratislava - Dúbravka Fedákova 4, źudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
30. Vladimír Kubovič, 37r., starosta, Bratislava - Záhorská Bystrica Nám. sv. Petra a Pavla 12, Slovenská národná strana
31. Vladimír Lazor, Ing., 58r., technik, Bratislava - Devínska Nová Ves Na hriadkach 9, Komunistická strana Slovenska
32. Otto Michalička, RNDr., CSc., 51r., mana�ér, Bratislava - Karlova Ves Pribi�ova 3, Kres�anskodemokratické hnutie
33. Viliam Mokráň, Ing., 47r., stavebný in�inier, Bratislava - Karlova Ves Majerníkova 3041/38, Kres�anská žudová strana
34. Vladimír Mráz, Ing., 49r., in�inier ekonómie, Bratislava - Devínska Nová Ves Jan�ákova 22, Nezávislé fórum                                                                                              35. źubica Navrátilová, prom. mat., 59r., informatik, Bratislava - Dúbravka U�iakova 2, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
36. Karol Ondria�, DrSc., RNDr., 53r., poslanec NR SR, Bratislava - Karlova Ves ź.Fullu 54, Komunistická strana Slovenska
37. Branislav Opaterný, RNDr., 42r., programátor, Bratislava - Záhorská Bystrica Harga�ova 23, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
38. Andrej Paro, 36r., �tátny zamestnanec, Bratislava - Karlova Ves Veternicova 8, Komunistická strana Slovenska
39. Pavol Pa�tinský, Ing., 54r., prednosta, Bratislava - Devín Kpt. Ra�u 17, Slovenská národná strana
40. Juraj Petrovič, 34r., podnikatež, Bratislava - Karlova Ves Hlaváčikova 35, Občianska konzervatívna strana
41. �tefan Petrovič, Ing., 63r., stroj. in�inier, Bratislava - Dúbravka Landauova 30, Slovenská žudová strana
42. Miroslav Rác, JUDr., 54r., právnik, Bratislava - Záhorská Bystrica Čsl. tankistov 196, źudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
43. Peter Rajkovič, Ing., 45r., podnikatež, Bratislava - Devínska Nová Ves �. Králika 16, Kres�anskodemokratické hnutie
44. Slavomír Ry�ka, 44r., technik, Bratislava - Devínska Nová Ves J. Poničana 13, Slovenská národná strana
45. Pavel Sadloň, RNDr., 52r., riaditež �koly, Bratislava - Karlova Ves Tilgnerova 6, Hnutie Vpred
46. Milan �andor, 44r., vlakvedúci, Bratislava - Dúbravka Valachovej 1, Zdru�enie robotníkov Slovenska
47. Gabriela �edová, Mgr., 44r., poradca námestníka primátora, Bratislava - Lamač Rajtákova 21, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
48. Ivan �imko, 20r., �tudent, Bratislava - Karlova Ves Majerníkova 3, Misia 21 - Nová kres�anská demokracia
49. Marián �rámek, Ing., 24r., programátor, Bratislava - Záhorská Bystrica Jána Raka 5, Občianska konzervatívna strana
50. Peter �ramko, Ing., 50r., starosta, Bratislava - Lamač Heyrovského 6, Kres�anskodemokratické hnutie
51. �tefan �tefík, Ing., 49r., súkromný podnikatež, Bratislava - Devínska Nová Ves �tefana Králika 27, Hnutie Vpred                                                                                                          52. Vladimír �ujan, Ing., 54r., riaditež spoločnosti, Bratislava - Dúbravka O�voldíkova 13, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
53. Alena Tobia�ová, 39r., zástupkyňa starostu, Bratislava - Dúbravka Homolova 10, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
54. Mária Tóthová, 44r., �ivnostník, Bratislava - Devínska Nová Ves Jána Smreka 12, źudová strana
55. Eva Vaňová, 43r., robotníčka, Bratislava - Devínska Nová Ves J. Poničana 1, Slovenská národná strana
56. Eva Vargová, Ing. arch., 47r., architekt, Bratislava - Devínska Nová Ves ul.1.mája 3, Nezávislé fórum
57. Martin Vician, Ing., 25r., účtovník, Bratislava - Karlova Ves źudovíta Fullu 5, Občianski liberáli
58. Anton Vrtiel, Ing., 58r., podnikatež, Bratislava - Dúbravka K. Adlera 10, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
59. Helena Wagnerová, 67r., dôchodkyňa, Bratislava - Lamač Bako�ova 28, Občianska konzervatívna strana
60. Richard Wölfl, Ing., 42r., mana�ér, Bratislava - Karlova Ves Beniakova 1, SMER - sociálna demokracia, Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
61. Branislav Záhradník, PhDr., 32r., zástupca starostu, Bratislava - Karlova Ves Veternicová 12, Slovenská demokratická a kres�anská únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku

 

Zvolení poslanci

 

Marta Čarnogurská KDH   2 709
Peter Dubček   HZD,SF,SMER   3 810
Miroslav Encinger   ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS   2 177
Iveta Hanulíková   HZD,SF,SMER   2 471
Bystrík HollýK   KDH   2 637
Jozef Hrabina   ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS   2 147
Peter Šramko   KDH   2 000
Branislav Záhradník ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS   2 283