Choď na obsah Choď na menu
 


Zrušia Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže?

24. 11. 2008

Zdroj: www.gymsastin.edupage.org
 

V sobotu 22.11.2008 sa uskutočnilo stretnutie rodičov a pedagógov školy s provinciálom s Ing. Karolom Maníkom SDB o budúcnosti školy.

Na stretnutí bola vytvorená rada, ktorá zabezpečí rokovanie s novým zriaďovateľom školy.

Je viacero alternatív nového zriaďovateľa.  Rozbiehajú sa rokovania a o ich výsledkoch Vás budeme priebežne na tejto stránke informovať .

Rozbehla sa spolupráca so Združením exallievov(odchovancov GJB), ktorí prisľúbili nielen finančnú pomoc škole. O ich krokoch sa dočítate viacej na stránke www.exallievi.sk

 
 

Obrázok 20. októbra 2008 oznámil ústne don Ing. Karol Maník, SDB   - provinciál rehole saleziánov - riaditeľovi školy, že v ďalšom školskom roku nebude otvárať na našej škole 1. ročník, čo znamená zánik školy.

Ako dôvody boli uvedené tieto argumenty:

1.       Zriaďovateľ neplánuje pokračovať v prevádzke školy, ktorá nadobúda regionálny charakter.

2.       Finančné dôvody

3.       Klesajúca úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov – s týmto tvrdením pedagogická rada gymnázia polemizuje a riaditeľ spracoval výsledky externej časti maturitnej skúšky za posledných 5 rokov – ktoré sú vhodným ukazovateľom skutočného stavu školy medzi ostatnými slovenskými strednými školami.

Toto neočakávané rozhodnutie vzbudilo veľké ohlasy medzi súčasnými a bývalými žiakmi, ich rodičmi, verejnosťou na Slovensku i v zahraničí. Chceme poďakovať za úžasnú podporu, ktorú cítime od všetkých zainteresovaných. Žiaci gymnázia spísali petíciu na podporu školy, petícia koluje aj medzi obyvateľmi mesta a na základnej škole. Mesto Šaštín-Stráže sa jednoznačne prostredníctvom svojho prednostu mestského úradu Mgr. Radovana Prsteka vyjadrilo za zachovanie školy.

23. októbra 2008 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľa školy Mgr. Marka Nádaského, PaedDr. Jána Fábiana, SDB, PaedDr. Marka Michalenka, SDB (ako zástupcov školy) a ThLic. Jozefa Ižolda, SDB a Ing. Petra Hitku, SDB ako predstaviteľov zriaďovateľa.

    Z rokovania vyšli takéto výsledky:

1.       Proti rozhodnutiu, keď bude doručené písomne, sa vedenie školy odvolá.

2.       Ak bude rozhodnutie odvolacieho orgánu záporné, vedenie požiada súčasného zriaďovateľa o možnosť rokovať s inými potenciálnymi zriaďovateľmi pre zachovanie cirkevného gymnázia.

3.       Ak sa nepodarí nájsť nového zriaďovateľa, začnú sa rokovania o umiestnení súčasných žiakov na iných školách.

4.       Z iniciatívy rodičov bol predložený návrh na konanie mimoriadneho stretnutia rodičov a zástupcov zriaďovateľa. Termín bude oznámený.

     

    V diskusii vystúpilo mnoho študentov, učitelia a zamestnanci školy. Prezentovali svoje otázky a argumenty, ktoré adresovali predovšetkým prítomnému don Jozefovi Ižoldovi, ktorý je členom provinciálnej rady.

   V kultúrnej moderovanej diskusii sa prejavili naši študenti ako inteligentní ľudia, schopní diskusie. Medzi prejavmi sa množili aj vyznania našej škole, ktoré vikár provinciála vyzdvihol a cítil sa nimi povzbudený. Študenti hovorili o výnimočnosti nášho gymnázia a nesúhlasili s názorom vikára, že GJB sa stáva obyčajnou cirkevnou školou. Väčšina otázok sa týkala dôvodov pre toto rozhodnutie. Don Ižold zopakoval dôvody, ktoré sú uvedené vyššie. Na otázku, prečo sa to stalo iba 6 týždňov po tom, čo sa škola ozdravila (vyššia úroveň žiakov 1. ročníka) dochádzajúcimi študentmi, neodpovedal. Zároveň študenti zdôraznili, že vyučujúci pripravovali počas prázdnin nový školský vzdelávací program a intenzívne sa im venujú počas vyučovania i mimo neho. Diskutujúci zvýrazňovali často hodnoty tejto školy a akcentovali na neoddeliteľnú spätosť so Sedembolestnou v Šaštíne. Spomínali sa podporné názory prevažnej väčšiny exallievov, študentov, ktorí zo Šaštína vyšli a študujú  nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku,  v Česku či Veľkej Británii.

    Ukážkou môže byť príspevok študenta, ktorý prežil 2 roky v Šaštíne a vďaka štipendiu študuje teraz na prestížnej, výborne materiálne vybavenej strednej škole v Anglicku. Momentálne je opäť počas prázdnin na Slovensku – tento týždeň trávi v Šaštíne, druhý s rodičmi. Zdôraznil, že prišiel do Šaštína načerpať síl – tvrdil, že atmosféra školy je výnimočná a nenahradí ju ani tá najlepšia výbava a úroveň prestížnej anglickej školy.

     Študenti nepotvrdili tvrdenie, že škola nadobúda iba regionálny charakter – zdôraznili, že stále pochádzajú z rôznych slovenských regiónov (Prešov, Orava, Partizánske...) a v Šaštíne našli svoj druhý domov.

 O všetkom aktuálnom vás budeme informovať prostredníctvom tejto stránky.


28. októbra 2008 bolo doručené do školy rozhodnutie otca provinciála zo dňa 27. 10. 2008, v ktorom oznamuje, že 1. 9. 2008 sa neotvorí 1. ročník gymnázia.

Dňa 7. 11. 2008 sa z iniciatívy rodičov sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami zriaďovateľa – bol na ňom prítomný otec provinciál Karol Maník a členovia provinciálnej rady Jozef Ižold, Peter Bučány, Tibor Reimer, Pavol Degro. Uskutočnilo sa stretnutie s členmi učiteľského zboru a potom pokračovalo stretnutie pod vedením moderátora Jána Mihálika, kde boli zastúpení najmä rodičia žiakov gymnázia. V prvej časti vystúpil otec provinciál a ozrejmil príčiny rozhodnutia provinciálnej rady. Potom riaditeľ školy Marek Nádaský prečítal odvolanie, ktoré škola proti rozhodnutiu podala. Toto rozhodnutie bolo odoslané už v stredu 5. novembra, no pretože sa otec provinciál nezdržiaval v Bratislave, nemohol sa s ním oboznámiť.

     Pokračovala diskusia, v ktorej vystúpili viacerí zástupcovia rodičov. Za hlavné problémy, ktorým sa venovali, považujeme tieto:

Ak sa vyrieši zlá finančná situácia školy, je zriaďovateľ ochotný prehodnotiť svoje rozhodnutie? Rodičia prišli s konkrétnym návrhmi – zvýšenie školného.

Rodičia prosili otca provinciála a členov provinciálnej rady o zachovanie našej školy. Poukazovali na zmeny, ktoré nastali v živote ich synov po príchode do Šaštína.

Niektorí zdôraznili, že ak gymnázium v Šaštíne zanikne, v celom regióne okresov Senica a Skalica nebude existovať jediná cirkevná škola, čo možno považovať za alarmujúce.

Otec provinciál prisľúbil, že sa provinciálna rada na svojom ďalšom stretnutí bude odvolaním zaoberať.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.