Choď na obsah Choď na menu
 


Vylúčení občania – z rokovania MZ DNV

23. 9. 2008

   Miestne zastupiteľstvo MČ Devínska Nová Ves, (ďalej len MZ), prerokovalo na svojom zasadaní 9.9.2008,  materiál  „ Návrh zadania pre riešenie územného plánu centrálnej mestskej zóny Bratislava -  Devínska Nová Ves.“  Tento materiál nebol bežne dostupný občanom našej MČ, ale len poslancom MČ.

Materiál sa dotýka územia a to konkrétne -  Istrijská 68 od Čínskej reštaurácie po obchod zlatníctva na jednej strane ulice a na druhej strane ulice celá Istrijská  až po potok Mláka v chránenom území pri rieke Morave. Presnejšie povedané ide o záhrady  pri rodinných domoch , ktoré sú v súkromnom vlastníctve majiteľov rodinných domov od Istrijskej ulice po potok Mláka  a chránené územie pri rieke Morave. Ostatné, akože  vymedzené územia, sa mi zdajú ako sa povie po česky  „křoví“.  Prečo si to myslím? Odpoveď je jednoduchá.      

   Práve pred rokom, po horúcom lete, sa objavil na svete materiál „Ideový investičný zámer na prestavbu vnútroblokového priestoru na Istrijskej ulici č.68. Proti schváleniu tohto investičného zámeru vypracovali a podali občania Istrijskej ulice a ulice Na vyhliadke  petíciu na MČ DNV.

   Dňa 4.12.2007 sa konalo k investičnému zámeru zhromaždenie občanov ktoré zvolalo MZ prostredníctvom prednostu Miestneho úradu. Ako si dobre pamätáme na zhromaždení sa zúčastnili nielen pozvaní zástupcovia dotknutých občanov ale i občania zo širokého spektra obce ako to zhodnotil jeden náš občan., ktorým zrejme nie je ľahostajná jej budúca podoba.

   Na tomto zhromaždení sa občania v diskusii v podstate zhodli v názoroch a jednoznačne sa vyjadrili za zachovanie historického poslania a charakteru rodinnej zástavby Istrijskej ulice a jej okolia.

   Občania a zástupcovia MČ sa dohodli na tom, že zástupcovia občanov spíšu s prednostom MÚ záznam  z rokovania s požiadavkami občanov. Toľko pre osvieženie pamäti. Petíciu občanov a záznam z rokovania predpokladám zobrali poslanci na vedomie.

   Neviem odkiaľ berú pán architekt a poslanci inšpiráciu  na vypracovanie materiálu „ Návrh zadania ....atď. Vychádza z požiadaviek a potrieb občanov , ktorí si vybrali bývanie v prostredí zázemia rodinných domov a vo svojom vlastnom prostredí a na svojom majetku a tomuto cieľu si uspôsobili svoje životné hodnoty ? Alebo nám chcú naznačiť , že nežijeme na  svojom majetku a VY nám  ukážete, že občania budete chcieť len to čo MY  chceme? To je dosť silná káva i na predchádzajúci režim.

   Z diskusie na rokovaní poslancov MZ , ktorá bola mimochodom veľmi slabá , nepadlo nič zaujímavé, okrem konštatovania, že zadanie v tomto štádiu netreba s občanmi prerokovávať .Zrejme si nepamätajú zhromaždenie občanov a ich jednoznačné požiadavky ako si prajú žiť na svojom majetku. Bolo tam pár konštatovaní akú osobnú zodpovednosť nesú na pleciach naši poslanci. Ja naozaj neviem akú , keď rozhodujú v zbore. Čo ešte k rokovaniu MZ?

   Nuž vypočuli sme si, asi aj my menej znalí, odbornú prednášku o extenzívnom a intenzívnom rozširovaní ale nie v súvislosti s týmto materiálom. Ale v dôležitom o rozširovaní Čističky odpadových vôd. K tomu sa vrátim nabudúce.

   Vzhľadom na súčasný stav zástavby Istrijskej, keď fy Kopos ako investor na Istrijskej ulici namiesto navrhovanej výstavby domov dvojpodlažných (podmienka uznesenie MZ) presadzuje výstavbu štvorpodlažných domov , napriek podmienke im vraj ktosi  (starosta?) vydal územné rozhodnutie na štvorpodlažnú výstavbu. Táto má zabrať i chodník pre peších.

   Nuž neviem, kedy sa dočkáme ústretovosti a diskusie s poslancami, za dva roky nebolo ani jedno verejné zhromaždenie, dôležité materiály sa nezverejňujú - načo máme pravda internetovú stránku MČ atď. A veď za chvíľu sú voľby...

   Ešte k „Návrhu zadania... materiál hovorí o jedinečnom riešení záujmovej časti, dotýka sa dokonca nového obchvatu cesty v zátopovej oblasti vedľa potoka Mláka a i možno ďalších miliardových utópií. Veď za desať rokov tu už nebudú...

 

Ing. Peter Ebringer

P.S. Nechcem byť..., píšem len čo si myslím.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

DNV je Zahorie

(Redakcija ZTK, 24. 9. 2008 12:59)

Mestská časť Bratislavy - DNV je Záhorie, podobne ako Záhorská Bystrica

Devinska je Zahorie????

(Zahorak, 24. 9. 2008 10:52)

Namiesto informacii zo zahoria je tu sama Bratislava!!! Premenujte sa!