Choď na obsah Choď na menu
 


V Holíči už po zrekonštruovaných vozovkách, v pláne je oprava ďalších ciest

1. 9. 2008

Zlý stav ciest v Holíči je jedným z problémov, ktorý trápi   obyvateľov Holíča. Situácia sa však zmenila a v týchto dňoch sa najmä motoristi dočkali. Časť cestných komunikácií v smere na Šaštín Stráže a Skalicu dostala nový asfaltový povrch.

„Pred vyše rokom sa na zasadaní zastupiteľstva TTSK rozhodlo o prijatí úveru vo výške jednej miliardy korún na opravu a rekonštrukciu ciest II. a III.triedy vo všetkých siedmich okresoch kraja, ktoré patria do pôsobnosti Trnavského VÚC.

Z čiastky vo výške asi 130 mil. korún, ktorú dostal okres Skalica, na základe posúdenia cestných odborníkov boli opravené aj uvedené cesty v Holíči,“ uviedol primátor Holíča Zdenko Čambal, ktorý ako podpredseda Trnavského samosprávneho kraja je zároveň koordinátorom kompetenčných aktivít v oblasti dopravnej politiky, medzinárodných vzťahov a verejnej správy.

„Chýbajúce vodorovné značenie, stredové resp. okrajové čiary,

budú doplnené až po vyzretí asfaltového povrchu, čo by malo byť zhruba v priebehu mesiaca september.“

Podľa slov Zdenka Čambala by opravu potrebovali aj komunikácie vedúce mestom od Senice na Hodonín resp. od okružnej križovatky smerom na Kúty a Bratislavu. Ide však o cesty I.triedy, ktoré patria do pôsobnosti SSC.

Ako však Z.Čambal uviedol, na základe rokovaní dotknutých  inštitúcií by mala v jesenných mesiacoch prebehnúť v Holíči oprava cesty od okružnej križovatky smerom na Senicu minimálne po úroveň prechodu pre chodcov medzi Trnovcom a Prietržkou.

Obyvatelia Holíča si môžu v týchto dňoch viac oddýchnuť aj od hluku ťažkých vozidiel a kamiónov vďaka odkloneniu nákladnej dopravy smerom na Skalicu. Slovenská strana tak vyhovela žiadosti mesta Hodonín, kde prebieha výstavba obchvatu a kde sa v tejto súvislosti uskutočňuje aj rekonštrukcia cestných komunikácií.

Trvalejšie by od nákladnej a kamiónovej dopravy mal byť Holíč odľahčený už v rokoch 2010-2012, kedy by sa mala realizovať prvá časť cestného obchvatu. V smere od Senice povedie pred Holíčom poza Prietržku a Vrádište a pred Skalicou sa napojí na jestvujúci cestný ťah na Sudoměřice.

Realizácia druhého z avizovaných obchvatov mesta v smere od Kútov je podľa slov Z.Čambala v súčasnosti neaktuálna. Ako uviedol, navrhovaná trasa okrem iného svojou polohou by narúšala prevádzku resp. chod letiska ako i chránené územie v rámci NKP zámok v Holíči a prináša viac negatívnych atribútov, ktoré by prípadnú realizáciu tohoto obchvatu výrazne predražovali.

 

L.Novák, Mesto Holíč (dvojtýždenník HOLÍČAN)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

bekadoris@yahoo.co.uk

(bekadoris, 24. 10. 2009 14:43)

Hello Dear,
How are you doing over there?I hope that you are feeling so fine and
healthy. My name is Doris Beka. from Senegal. I am a young pretty
single girl. I saw your profile and your profiles talk good about
you,that is why i decide to write you to get acquainted with
you,since tribe,distance and age doesn't matter to me.I will like
you to write me via my email address,so that i will be able to write
you and send you my picture for you to see how i look like.Here is my
email, (bekadoris@yahoo.co.uk).
Thanks and wait to see your quick reply.
Doris.

----------------------------------------------


Dobrý deň Vážení,
Ako sa máš tam? Dúfam, že sa cítite tak jemné a
zdravá. Moje meno je Doris Beka. zo Senegalu. Som mladá hezká
jediné dievča. Videl som váš profil a svoje profily dobré hovoriť o
vám, že je dôvod, prečo som sa rozhodla napísať vám oboznámiť sa s
vy, pretože kmeň, vzdialenosť a veku nezáleží me.I budú páčiť
môžete mi napísať cez moju emailovú adresu, takže budem môcť písať
Vás a pošleme vám môj obrázok, aby ste videli, ako vyzerám like.Here je moje
e-mail (bekadoris@yahoo.co.uk).
Vďaka a dočkať vašej rýchlu odpoveď.
Doris.