Choď na obsah Choď na menu
 


Vzdelávaním zamestnancov k vyššej kvalite služieb

26. 11. 2008

Obrázok Predstavením projektu Vzdelávanie zamestnancov – vyššia kvalita služieb občanom sa začala jeho realizačná fáza, ktorú zabezpečuje nezisková organizácia Pomoc pre nádej.  Jedným partnerom projektu je Mesto Senica a druhým Nitra.

Na senickej radnici 24. novembra projekt predstavila riaditeľka n.o. Pomoc pre nádej  a koordinátorka projektu Alena Podmajerská. „Projekt  je zameraný na vzdelávanie odborných pracovníkov, ktorí priamo alebo nepriamo prichádzajú do kontaktu  s ľuďmi odkázanými na sociálnu pomoc, resp. nezamestnanými či marginalizovanými skupinami. Cieľom projektu je scitlivenie prístupu a zvládanie rôznych komunikačných zručností pri kontakte s týmito skupinami obyvateľstva. Zároveň je cieľom aj  zvýšenie kvalifikácie  a možnosť uplatnenia sa žien  na vyšších riadiacich pozíciách,“ zdôraznila A. Podmajerská.

Primátor Senice Ľubomír Parízek víta projekt, ktorý umožní vzdelávanie   zamestnancov mesta vo viacerých moduloch a vytvorí tak  predpoklad pre profesionálnejší prístup k týmto skupinám obyvateľstva. Podotkol, že samospráva má  dobré   skúsenosti s neziskovou organizáciou, keď pred niekoľkými rokmi spoločne rozbiehali projekt Poradňa pre verejnosť. Dodnes úspešne funguje a každý posledný utorok v mesiaci poskytujú odborníci v rôznych oblastiach  bezplatnú pomoc. Poradňa funguje na Mestskom úrade.  

Medzi najvýznamnejšie aktivity  projektu Vzdelávane zamestnancov  - vyššia kvalita služieb občanom, ktorý potrvá 14 mesiacov,  patria rôzne typy školení: rozvoj komunikačných zručností, psychosociálny výcvik, jazykový kurz anglického jazyka, manažérske zručnosti a počítačové zručnosti. Celkovo  bude vyškolených 50 pracovníkov.  

Po ukončení projektu bude n.o. Pomoc pre nádej  poskytovať poradenské služby  v regióne v spolupráci s mestom a vytvorená sieť poskytovateľov služieb bude trvalým nástrojom pomoci odkázaným obyvateľom s cieľom následného vybudovania poradenského centra.  „V oblasti budovania funkčných sietí poradenstva považujem projekt za veľmi  dobrý príklad aj pre ďalšie mestá,“ konštatoval primátor Senice Ľ. Parízek.

Nezisková organizácia Pomoc pre nádej vznikla v roku 2004 a hlavnými  oblasťami v ktorých poskytuje poradenstvo  sú manželstvo, práva žien a detí, práva rodiny, regionálny rozvoj a zamestnanosť, ochrana ľudských práv a základných hodnôt a tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.  

Projekt sa realizuje s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Viera Barošková
Foto autorka

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.