Choď na obsah Choď na menu
 


Umelci sa stretli v Gbeloch

9. 3. 2009

Zdroj www.gbely.sk

Mestské kultúrne zariadenie Gbely zorganizovalo Dome kultúry výstavu členov Klubu výtvarníkov v Skalici, ktorému predsedá pán František Bolebruch. Vernisáže sa zúčastnili aj gbelskí rodáci pani Vlasta Peltznerová - Róthová a pán Marián Kocák.

Už viac ako tridsať rokov pôsobí pri oddelení kultúry Mestského úradu v Skalici KLUB VÝTVARNÍKOV. Toto výtvarné združenie dnes tvorí už takmer 30 členov rôznych generácií a zamestnaní, pochádzajúcich z celého Záhoria. Vzniklo v októbri 1977 z iniciatívy niekoľkých výtvarníkov - Jána Patku, prvého predsedu Klubu, Pavla Furstenzellera – hovorcu, či Štefana Zajíčka metodika a kurátora výstav – a dnes riaditeľa Záhorskej galérie v Senici.

Základom činnosti Klubu bola od počiatku stanovená pevná koncepcia pravidelných členských výstav počnúc od roku 1978 poriadaných v dvojročných intervaloch. Za viac ako tridsať rokov svojej činnosti KLUB usporiadal 16 členských výstav, 207 spoločných alebo individuálnych výstav doma i v zahraničí - s návštevnosťou viac ako 210 tisíc návštevníkov.
V Gbeloch sa Klub výtvarníkov v Skalici predstavil výberom z 16. členskej výstavy.

Najviac je na výstave zastúpené maliarstvo a z jeho druhov už tradične krajinomaľba. Prevažuje vcelku realistický, iluzívny výsek zobrazenia skutočnosti, obvykle najbližšej - autorovi domácej, ale i záhoráckej krajiny, prípadne krajinou kopaníc, spojenia krajiny a figúry či ojedinele exotickou krajinou.
Oproti minulosti prekvapujúco početnejšie je zastúpená a rozvrstvená figurálna maľba. Inšpiruje sa portrétom, či už s historickými ozvukmi alebo s jemnou ženskou dekoratívnosťou plošných portrétov v spojení s krajinou. V zátiší dominuje motív kvetín, či už plošných, farebne svetlých alebo drobnopisných kytíc.

Sochárska kolekcia členov Klubu sa už tradične vyznačuje širším názorovým rozsahom v kontraste abstraktných objektov a zmyselných tvarov aktov, v rezbárskom zjednodušení aktu cez vcelku realistický portrét, končiac ľudovými a abstraktnými geometrickými tvarmi sem môžeme zaradiť aj voľnú keramickú plastiku a reliéfy.

Na rozdiel od posledných členských výstav prekvapujúci záujem a rôznosť zažíva kresba s vcelku realistickými krajinárskymi námetmi, vytvorená tušom, rudkou, farebnými ceruzkami, ale aj uhľom, pričom sa objavuje aj figurálna tematika v ceruzkovej kresbe.
Užité umenie už tradične reprezentuje keramika s abstraktnými tvarmi voľných plastík a farebnosťou reliéfov, alebo aj prehýbaných tvarov úžitkových predmetov aj s krajinárskymi kresbami do glazúry.
Fotografie sa vyznačujú krajinárskymi námetmi, oživenými aj záujmom o podivuhodné tvary samorastov v prírode, alebo so zobrazením skalickej historickej architektúry.

"Sme radi, že tvorba členov Klubu výtvarníkov v Skalici sa ďalej rozvíja a rozrôzňuje do viacerých podôb súčasného vyjadrenia s úsilím ďalej napĺňať a prehlbovať jednotlivé výtvarné programy, čo predstavuje šťastné vykročenie a vcelku dobrú tvorivú prognózu vo vývoji Klubu výtvarníkov aj v budúcnosti.", spomína pani Anna Horňáčková z oddelenia kultúry Mesta Skalica.Slavomír Brutovský

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.