Choď na obsah Choď na menu
 


Tlačová beseda s nórskou veľvyslankyňou

1. 12. 2008

Zdroj: www.myjava.sk


Obrázok Mesto Myjava v spolupráci s Úradom vlády SR si Vás dovoľujú pozvať na tlačovú besedu „Ukončenie projektu revitalizácie rieky Myjava v intraviláne mesta Myjava“. Tá sa uskutoční v utorok 2. 12. 2008 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 217 na Mestskom úrade v Myjave s nasledovným programom:


1.       
Otvorenie tlačovej besedy, predstavenie hostí
2.        Informácie o realizácií projektu a jeho financovaní, obrazová prezentácia
3.        Otázky a odpovede
4.        Individuálne rozhovory pre médiá
5.        Prehliadka revitalizovaného toku rieky Myjava 

Na tlačovej besede sa zúčastnia a na Vaše otázky budú odpovedať:

1.        Brit Løvseth, J.E., veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR
2.        Pavel Halabrín, primátor mesta Myjava
3.        zástupcovia Odboru regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia Mesta Myjava
4.        Ing. Ivan Ištvanffy, gen. riaditeľ sekcie riadenia a implementácie zahraničných finančných projektov,
        Úrad vlády SR
5.        Mgr. Natália Ďurková a Mgr. Boris Strižan, projektoví a finanční manažéri, Úrad vlády SR
6.        Ing. Peter Minárik, výrobno-technický riaditeľ, Slovenský vodohospodársky podnik Bratislava
7.        zástupcovia Lesostav Nitra a.s. – realizátora stavebných prác

      Projekt revitalizácie rieky bol realizovaný s pomocou finančných mechanizmov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Poskytnutá finančná dotácia bola vo výške 35 miliónov korún. V rámci projektových prác boli z koryta rieky v intraviláne mesta odstránené náletové dreviny, koryto rieky a jej brehy boli vyčistené od nánosov a v niektorých úsekoch vyložené lomovým kameňom. Pracovníci spoločnosti Lesostav Nitra, ktorí práce vykonávali, vybudovali pri rieke nové oporné múry, zábradlie, kaskády a okysličovadlá pre ryby, odstránili poškodené a nevyužívané výpuste do rieky...
      Cieľom revitalizácie rieky Myjava bolo komplexne vyčistiť rieku, ktorá nebola viac ako 30 rokov udržiavaná, eliminovať riziko povodní a prinavrátiť do nej život, pretože rieka Myjava je stále významným biokoridorom so svojou typickou vodnou faunou a flórou.
      Počas realizácie projektu sa museli urobiť aj práce navyše, s ktorými sa pôvodne nepočítalo, no stav rieky si ich vyžadoval. Na tieto práce použilo Mesto Myjava so svojho rozpočtu čiastku vo výške 3,8 milióna korún. Navyše je Mesto Myjava povinné počas desiatich rokov vytvárať fond na údržbu revitalizovaného koryta rieky vo výške 90 000,- Sk ročne.
      Mimo samotnej realizácie projektu Mesto Myjava v budúcom roku počíta s vytvorením troch oddychových mikrozón pre občanov, aby sa rieka skutočne stala dôležitým krajinotvorným prvkom meste a nebola ľuďmi vnímaná len ako nutné zlo. Na tieto relaxačné miesta chce Mesto vynaložiť finančné prostriedky vo výške 550 000,- Sk. Je dôležité podotknúť, že na čistotu rieky by mali vo zvýšenej miere dbať aj samotní občania, nakoľko Mesto Myjava má často problémy so znečisťovaním toku komunálnym odpadom, ktorý doňho hádžu práve nedisciplinovaní ľudia.
 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.