Choď na obsah Choď na menu
 


Študentská kvapka krvi

11. 11. 2008

Zdroj: www.senica.sk

Sanitka s nápisom Mobilná odberová jednotka krvi patriaca Národnej transfúznej službe, stojaca 10. novembra  pred vchodom do Strednej odbornej školy (SOŠ) v Senici (Ulica V. Paulinyho Tótha) napovedala, že dnu sa deje čosi výnimočné. Vskutku, mobilný odber krvi u žiakov strednej školy možno právom označiť za čosi neobvyklé, hoci na druhej strane treba povedať, že myšlienka pomoci druhým ľuďom sa v SOŠ Senica  stretla s mimoriadnym pochopením.

Zásluhu na tom má predovšetkým učiteľka školy Zuzana Pipíšková, ktorá spolu s kolegom Miroslavom Púpalom založili tradíciu pravidelného darovania krvi študentmi i ostatými zamestnancami školy.   Prvýkrát bol odber pred rokom, na ktorom  sa zúčastnilo 40 študentov, na Valentínsku kvapku krvi vo februári t.r. sa prihlásilo už 60 študentov a dnes bolo ochotných vystrieť ruku pre neznámeho človeka vyše 80 študentov.

Duša darcovstva v SOŠ Z. Pipíšková sa veľmi teší z tejto aktivity a záujmu  žiakov školy. Sama 10-násobná darkyňa krvi mala už dávnejšie túto myšlienku a keď ju podporilo aj vedenie školy nič nebránilo, aby sa  mobilný odber krvi robil priamo  v škole.   
Vedenie školy skoordinovalo vyučovací proces s mobilným odberom krvi tak, aby ani jedna činnosť nebola narušená. Na darcovstvo krvi v rámci kampane  Študentská kvapka krvi  vyčlenila škola  4 učebne a v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Senici  (ÚS SČK) organizačne zabezpečovali náročnú akciu. Riaditeľka  ÚS SČK Veronika Kopúnková v tejto súvislosti vyzdvihuje úlohu a silu kolektívu.  Rozhodnutie niekoľkých ovplyvňuje celú skupinu. Rozhodnutie pre humánnu činnosť, akou darcovstvo krvi je, je tiež výpoveďou o človeku. Tým, že časťou svojho bytia pomáha iným, určite nemá sklony k rôznym negatívnym aktivitám.

Z prihlásených študentov bola asi polovica prvodarcov. Odpovede mladých ľudí, aké boli  ich  pohnútky  k tomuto činu, boli takmer navlas rovnaké. Michaela Hajlová darovala krv po tretí raz a podľa nej „bolo to správne rozhodnutie“.  Radosť z množstva ochotných študentov, aj zásluhou    ktorých v zdravotníctve bude k dispozícii krv potrebná na záchranu iných životov, mali aj pracovníci Národnej transfúznej služby, ktorí mobilný odber zabezpečovali.
Stredná odborná škola Senica sa aktivitám spojeným s činnosťou SČK venuje pravidelne a bola  za ne  ocenená zápisom do Knihy cti  SČK 5. mája t.r.  

Viera Barošková
Foto autorka