Choď na obsah Choď na menu
 


Štatistické zisťovanie Európska sociálna sonda 2008

19. 11. 2008

www.senica.sk

Mesto Senica bolo náhodným výberom vybrané do celoeurópskeho prieskumu s názvom „Európska sociálna sonda 2008“. Znamená to, že externí spolupracovníci – anketári spoločnosti GfK Slovakia budú uskutočňovať rozhovory v náhodne vybraných domácnostiach v našom meste.

Koordinátorom tohto prieskumu na Slovensku je Spoločenskovedný ústav Slovenskej  akadémie vied a jeho realizátorom spoločnosť GfK Slovakia, s. r. o. Ide o štvrtú vlnu prieskumu (posledná sa realizovala pred dvoma rokmi), cieľom ktorého je zmapovať názory ľudí na rôzne dôležité otázky týkajúce sa Slovenska. Prieskum prebieha súbežne v 24 krajinách Európy a má za cieľ pomôcť pochopiť, aké názory, predstavy a presvedčenia majú ľudia v rôznych európskych krajinách. Prieskum sa financuje zo slovenských i európskych zdrojov. Prieskum bude prebiehať v štyroch mesiacoch: november 2008 až február 2009.

Anketári GfK Slovakia, ktorí budú v náhodne vybraných domácnostiach realizovať osobné rozhovory, sa budú preukazovať anketárskym preukazom i osobitným sprievodným listom. Rozhovory budú zaznamenávať do dotazníka. Všetky informácie, ktoré respondenti poskytnú, sa budú považovať za prísne dôverné a v žiadnom prípade sa nebudú spájať s menom ani adresou osoby, ktorá ich poskytla. S menami respondentov sa bude zaobchádza v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Informácie o tomto projekte môžete nájsť na teletexte Slovenskej televízie – okruhu Dvojka a Trojka (číslo strany 733), ako aj na internetovej stránke www.gfk.sk.

Mgr. Rastislav Kočan
Product development Manager
Gfk Slovakia
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.