Choď na obsah Choď na menu
 


Slávnostné občianské zhromaždenie v Kopčanoch príležitosti 90. výročia vzniku Československa

24. 10. 2008

Autor: Holly Milan ZTK

 

Vo štvrtok 23.10.2008 sa konalo pred Masarykovím domom v Kopčanoch slávnostné občianské zhromaždenie, ktoré sa konalo pri príležitosti 90. výročia vzniku Československa, prvého spoločného štátu našich bratských národov.

Obrázok

  Úvodné slovo predniesol starosta obce Kopčany Ing. Dušan Dubecký...

 

Obrázok

 

... po ktorom predniesol svoj prejav doktor Jaroslav Opat známy historik a bývalý riaditeľ Masarykovho ústavu v Prahe.

 

Obrázok

Význam osobnosti T.G. Masaryka a zásluhy pri vzniku samostatnej republiky pripomenul predseda občianskeho združenie Hrúdy v Kopčanoch Jozef Michaláč ...

 

 

Obrázok

...a zo svojou zdravicou vystúpil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal.

 

 

Obrázok

Slávnosté zhromaždenie ďalej oslovili starosta meste Hustopeče Ing. Luboš Kuchynka a Tatiana Rosová poslankyňa národnej rady Slovenske republiky.

 

Obrázok

V kultúrnom programe vystúpili žiaci základnej školy...

 

Obrázok

...a spevácky zbor.

Obrázok

Na záver programu zaznela pôvodná československá hymna.

Autor prílohy: Jozef Michaláč

Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Eduard Beneš sa pred 90 rokmi zaslúžili o vznik Československa, prvého samostaného štátu dvoch bratských národov. Masaryk nebol v tejto trojici iba dominantnou vedúcou osobnosťou. On doslova symbolizoval toto dejinné národné spojenie celým svojim bohatým životom.

   V poslednom čase sa stále viac dostáva popredia, že Masaryk sa v skutočnosti narodil v Kopčanoch, priamo tu, v tomto dome. Existujú dôkazy, že to nie je už iba dedinská legenda, ale najnovšie aj súhrn racionálnych faktov. Tu v detských rokoch vyrastal, tu sa naučil rozprávať kopčianskym nárečím. Dodajme, že v čase keď sa stal prezidentom, rád pripomínal, že je viac než na polovicu Slovákom.

   Treba však hneď pripomenúť, že v skutočnosti vôbec nie je dôležité, kde mal tento veľký muž fyzické rodisko a kde mu vystavili rodný list. Zdôrazňujeme to najmä preto, lebo Masaryk sa o Slovákov živo zaujímal ešte dávno predtým, než vznikla naša prvá republika. Významne vplýval na časť našej mladej inteligencie, ale intenzívne napomáhal aj naším národovcom na strednom Slovensku. Ten, kto podrobnejšie pozná jeho život, a trvalú spätosť so Slovenskom, iste potvrdí, že pre Masaryka bol napokon vznik Československa aj akousi zákonitou heroickou métou. Métou, ku ktorej so svojimi spolupracovníkmi dospel v reálnych, a veľmi zložitých podmienkach svojej doby

   Pripomeňme si, že slovenský národ bol na prelome predošlých dvoch storočí doslova na pokraji záhuby. Stred Európy však prudko kvasil v nevyhnutných a naliehavých geopolitických zápasoch. Aké sme teda mali národné šance na prežitie? Tieto objektívne dejinné skutočnosti sú u nás veľmi často  prehliadané a neraz aj deformované. Prejavuje a obnažuje sa to aj na našom každoročnom celospoločenskom smutnom vzťahu k sviatku, ktorého okrúhle výročie si tu v Kopčanoch v týchto okamihoch pripomíname.

   Historici si neradi pripúšťajú alternatívne otázky, ako by asi dejinný vývoj prebiehal bez vplyvu niektorých rozhodujúcich osobností. Väčšinou sa však predsa len zhodnú, že v r. 1918 pre svoju ďalšiu národnú existenciu nikto nepotreboval Masaryka naliehavejšie, než práve my, Slováci.

   Preto možno konštatovať, že pre slávnostné pripomenutie 90.výročia vzniku Československa, vlastne na Slovensku niet významnejšieho symbolického miesta, než to, kde sa práve teraz v slávnostných chvíľach nachádzame. A nie je možné uctiť tento sviatok bez toho, aby sme jedným dychom nespomenuli aj meno veľkého človeka, ktorý sa sám nazýval aj Slovákom. Ktorý ním bol niekde v hĺbke svojej duše po celý život.

    Súčasní Slováci však Masaryka príliš nepotrebujú. A to aj napriek tomu, že vo svojích dejinách najmä teraz hľadajú významné osobnosti a zachádzajú hlboko do histórie. Je príznačné, že odkaz Masaryka - demokrata  zhodne nenávideli fašistický ľudáci za slovenského štátu, ako aj komunisti. A tak sa takmer  polstoročie do hláv Slovákov implantovali o Masarykovi často iba samé lži a výmysly. Bohužiaľ, na rozdiel od Čiech a Moravy v súčasnosti relikty tohto dlhodobého negatívneho vplyvu aj naďalej trvajú. Podporuje ich aj nenávistné a nedovzdelané politikárčenie ľudí, ktorí pracujú aj na vysokých štátnych postoch. Alebo sú to iba fukcionári zošnurovaní jednotným straníckym názorom a súčasným strachom o svoje posty ak prejavia svoj skutočný kultúrny názor.

   Kopčany ležia na hraničnom pomedzí. V dávnej minulosti bolo však práve tu, na oboch stranách meandrujúcej rieky Moravy významné centrum Veľkomoravskej ríše. Dokazuje to aj náš klenot Kostol svätej Margity. V súčasnosti naša obec spolu so susednými moravskými Mikulčicami pripravuje ambiciózny projekt medzinárodného archeoparku. Už boli tiež predstavené štúdie na opätovné premostenie rieky. Na krátke obdobie kontrolovaná hranica je opäť minulosťou.

  Aj to je významný a zrozumiteľný symbol spolupatričnosti a historických osudov oboch našich národov. Sme radi, že aj napriek neprajnosti niektorých neľahkých okolností môžeme na tomto skromnom dedinskom slávnostnom stretnutí všetkých našich hostí a ostatných prítomných čo najsrdečnejši pozdraviť. Budeme sa aj naďalej usilovať a napomáhať tomu, aby 28. október 1918, vznik Československa, bol spoločným sviatok oboch našich národov. Aby sa aj pre všetkých Slovákov stal dňom hrdosti, úcty a vzájomného porozumenia.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Kopčany - Masaryk

(Bedrich Formánek, 13. 3. 2010 18:19)

V textoch prosím opraviť asi 10 chýb:

Slávnostné občianske zhromaždenie v Kopčanoch pri príležitosti 90. výročia vzniku Československa

Vo štvrtok 23.10.2008 sa konalo pred Masarykovým domom v Kopčanoch slávnostné občianske zhromaždenie...

po ktorom predniesol svoj prejav doktor Jaroslav Opat, známy historik a bývalý riaditeľ Masarykovho ústavu v Prahe.

...a so svojou zdravicou vystúpil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal.

Slávnostné zhromaždenie ďalej oslovili starosta meste Hustopeče Ing. Luboš Kuchynka a Tatiana Rosová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.

V poslednom čase sa stále viac dostáva do popredia, že Masaryk sa v skutočnosti narodil v Kopčanoch, priamo tu

Prejav sa mi veľmi páčil!!
S pozravom B.F.