Choď na obsah Choď na menu
 


Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok

1. 12. 2008

Zdroj: www.malacky.sk

Mimoriadne zasadnutie MsZ v piatok 28. 11. o 17.00 h sa venovalo trom bodom – návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prvému návrhu programového rozpočtu na rok 2009 a odmenám voleným predstaviteľom mesta. Zasadnutiu zastupiteľstva predchádzalo stretnutie Mestskej rady, ktoré posunulo začiatok rokovania zastupiteľstva až na 17.30 h.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch predložil Ladislav Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ. Nová úprava počíta s drobnými zmenami, napr. so zvýšením poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad o 20 %, čo je podmienené zvýšením poplatku za uloženie odpadu na skládku. Zároveň mesto znížilo vekovú hranicu pre úľavu z poplatkov za komunálny odpad zo 70 na 62 rokov.

Ten istý predkladateľ predstavil i programový rozpočet, ktorý sa v takejto forme pripravoval po prvý raz. Cieľom bolo čo najpresnejšie definovať činnosti v jednotlivých oblastiach. Úspechom je, že návrh rozpočtu bol schválený na prvýkrát. Poslanci odhlasovali poskytnutie odmeny primátorovi s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie vo výške 35 % zo súčtu platov za obdobie júl až december 2008, a zástupcovi primátora vo výške 30 % za rovnaké obdobie.

Text, foto: Tatiana Búbelová

Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 1  Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 2

Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 3  Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 4

Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 5  Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 6

Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 7  Poslanci schválili prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009  - detail 8

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.