Choď na obsah Choď na menu
 


Nové komunikácie v Senici.

27. 11. 2008

Autor: Ing. Jana Oslejová, odd. výstavby, ŽP a dopravy

 

 

V mesiaci november boli v meste Senica dané do užívania nové komunikácie. V Priemyselnej zóne Kaplinské pole ide o komunikáciu, ktorá je pokračovaním miestnej komunikácie K Arceloru a časti komunikácie vedúcej južným okrajom priemyselnej zóny (tzv. cesta C) v úseku po križovatku s MK Priemyselná. Celková dĺžka novovybudovaných komunikácií je 1 137 m a šírka komunikácií je v jednotlivých úsekoch od 10,5 – 13 m. Na vybudovanie týchto komunikácií, súbežného jednostranného chodníka šírky 2,0 m a verejného osvetlenia poskytlo dotáciu Ministerstvo hospodárstva SR. Zhotoviteľom stavby bola s.r.o. M-SILNICE SK Žilina.

 

            Ďalej bola v Priemyselnej zóne Kaplinské pole dobudovaná komunikácia v dĺžke 740 m, šírky 10,5 m pripojená na MK Železničná ul. a už vybudovanú časť cesty C. Súčasťou stavby je tiež vybudovanie jednostranného chodníka šírky 2,0 m. Zhotoviteľom tejto stavby bola s.r.o. TECHNOIMES Myjava.

 

Komunikácie v priemyselnej zóne boli vybudované s betónovým krytom a môžu byť užívané všetkými druhmi vozidiel, svojimi parametrami spĺňajú požiadavky na intenzitu dopravy po naplnení kapacít priemyselnej zóny. V súčasnom období s.r.o. M-SILNICE SK Žilina pokračuje v realizácii ďalšej časti stavby cesty C, ktorá sa po jej dobudovaní bude pripájať na cestu I/51 okružnou križovatkou (Hlbocká križovatka).

 

Do predčasného užívania bola uvedená časť stavby, ktorou je miestna komunikácia spájajúca MK Továrenská s MK Hviezdoslavova (ku garážam). Táto komunikácia na križovatke s cestou II/500 umožňuje spojenie MK Továrenská a Priemyselná a jej uvedenie do predčasného užívania umožňuje presmerovanie niektorých vozidiel zo svetelnej križovatky. Komunikácia je budovaná s asfaltobetónovým krytom a vzhľadom na povolenú mieru únosnosti, šírkové pomery a situovanie vjazdov do garáží je na komunikáciu povolený vjazd vozidlám s celkovou hmotnosťou do 10 t. Uvedenie časti stavby do predčasného užívania si vyžiadalo úpravu umiestnenia dopravných značiek na MK Hviezdoslavova (ku garážam), kde bolo z dôvodu zaistenia bezpečnosti cestnej premávky zakázané zastavenie vozidiel zvislou a vodorovnou dopravnou značkou. Vzhľadom na opakované nedodržiavanie tohto zákazu najmä zo strany obyvateľov priľahlého bytového domu, bude dochádzať k častejším kontrolám príslušníkmi polície, ktorí pri zistení porušenia pravidiel cestnej premávky budú vyvodzovať príslušné sankcie.

 

S realizáciou stavby sa bude pokračovať v roku 2009, kedy sa uskutoční úprava MK Hviezdoslavova (rozšírenie a úprava povrchu). Ďalšou časťou bude úprava povrchu MK Továrenská od križovatky so Slovenským hodvábom po novovybudovanú časť komunikácie.

 

Ďalej upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že od 14. decembra 2008 nadobúdajú platnosť zmeny cestovných poriadkov MHD. Zmeny vyplývajú najmä z úprav časových polôh vlakov tak, aby MHD tvorila prípoj k jednotlivým vlakom. Cestovné poriadky budú zverejnené na autobusových zastávkach MHD, na autobusovej stanici a internetovej stránke mesta (www.senica.sk).

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.