Choď na obsah Choď na menu
 


Mesto Skalica udelilo ocenenia

22. 9. 2008

V piatok 19. septembra sa už ako súčasť a pravidelná udalosť Skalických dní konalo slávnostné zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica vo o veľkej sále Domu kultúry.

Obrázok V Úvode sa krátkym recitálom predstavila sopranistka Katarína Janíková – Kosová a skladateľ a klavirista Viliam Grässinger. Potom sa začalo samotné slávnostné zastupiteľstvo. Malo na programe iba štyri body. Prvým bolo udelenie troch Cien primátora mesta Skalica. Prvú si prevzal Francúz Roger Devaux, novinár z francúzskeho mesta Allouville pri príležitosti jeho 60. narodenín. Jeho zásluhou sa rozvinula, upevnila a stále pokračuje veľmi intenzívna družba medzi Skalicou a touto francúzskou obcou na rôznych úrovniach. Druhá Cena primátora mesta Skalica bola udelená Terézii Pekárkovej, učiteľke a riaditeľke materskej školy za jej dlhoročnú pedagogickú prácu. Tretia Cena primátora mesta Skalica bola udelená in memoriam Milanovi Horskému, ktorý od roku 1960 pôsobil v Skalici ako učiteľ, stál pri zrode športových hokejových tried na II. ZŠ, z ktorých vznikli tzv. hokejové triedy a venoval sa im takmer 30 rokov. Cenu prevzala Anna Horská, manželka Milana Horského. Druhý bod programu priniesol udeľovanie Cien mesta Skalica. Za spevácky zbor seniorov pri Jednote dôchodcov Rubín, ktorý tento rok oslávil desiate výročie existencie, cenu z rúk primátora prevzal umelecký vedúci Mgr. Matej Kabzáni. Druhá cena bola určená pre ďalší jubilujúci súbor – detský folklórny súbor Skaličánek, ktorý vznikol pred 25 rokmi. Ocenenie prevzal riaditeľ Základnej umeleckej školy Skalica, zriaďovateľa súboru, Marek Gula spolu s dvomi malými tanečníkmi. A napokon tretia Cena mesta Skalica bola odovzdaná Ing. Michalovi Srholcovi, ktorý viedol mesto Skalica ako primátor jedenásť rokov. Tretím bodom programu bolo udelenie čestného občianstva mesta Skalica in memoriam PhDr. Ľudovítovi Novákovi, DrSc. pri príležitosti jeho 100. nedožitých narodenín. Ľudovít Novák, akademik Slovenskej akadémie vied, sa venoval štúdiu dejín slovenského jazyka, výskumu slovenského spisovného jazyka, najmä fonológie a pravopisu (zástanca radikálnej pravopisnej reformy), problematike jazykovej politiky a jazykovej kultúry, všeobecnej a porovnávacej jazykovede, slavistike, romanistike a ugrofinistike. Čestné občianstvo mesta Skalica prevzala dcéra Ľ. Nováka Viera Cisárová.

Posledným bodom programu slávnostného mestského zastupiteľstva bol podpis partnerskej zmluvy medzi mestami Skalica a Slaný. Spolupráca týchto dvoch kráľovských miest trvá už niekoľko rokov. Nadštandardné vzťahy oboch radníc logicky vyústili do uzavretia oficiálneho partnerstva. Listinu, ktorou bolo potvrdené podpísali Starosta Slaného RNDr. Ivo Rubík a primátor Skalice Ing. Stanislav Chovanec. Týmto aktom sa slávnostné mestské zastupiteľstvo skončilo.

Zdroj. www.skalica.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.