Choď na obsah Choď na menu
 


Malacky budú poskytovať služby sociálneho taxíka

11. 9. 2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo o podpore dvoch projektov, ktoré vypracovalo Mesto Malacky. Projekt s názvom Sociálny taxík podporí ministerstvo čiastkou 1,2 milióna Sk (39 832 eúr). Na ďalší projekt, zameraný na rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom zriadenia opatrovateľskej služby s denným pobytom, dostane malacká samospráva 0,5 milióna Sk (16 596 eúr).

 

Účelom prvého z projektov je zriadenie sociálneho taxíka  na zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb,  prepravnej služby,  riešenie sociálnej núdze občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, imobilných, osamelých a chorých obyvateľov mesta. „Využitie  sociálneho taxík bude zacielené na vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc a starostlivosť, aj na poskytovanie pomoci v rodinách s maloletými deťmi, najmä ak je život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené,“ predstavuje projekt Monika Brezová, projektová manažérka mesta. Výška poskytnutej dotácie je 1,2 milióna Sk (39 832 eúr); samospráva bude projekt kofinancovať čiastkou 133 tisíc Sk (4414 eúr).

 

Druhý z projektov s názvom Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom je zameraný na rozvoj sociálnych služieb mesta. Rieši základný problém sociálnych služieb mesta: umiestnenie seniorov v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj sociálnych služieb  vytvorením vhodných priestorov prostredníctvom stavebných úprav, materiálno-technickým vybavením zariadenia a využívaním aktivizačných programov pre osobnostný rozvoj seniorskej časti obyvateľstva počas denného pobytu v opatrovateľskom zariadení. Na tento projekt ministerstvo poskytne dotáciu vo výške 500 tisíc Sk (16 596 eúr), spolufinancovanie mesta predstavuje 55 tisíc Sk (1825 eúr). Dotácia bude využitá na  nákup materiálového vybavenia zariadenia na denný pobyt seniorov: rehabilitačné stoly, polohovateľné kreslá, stoly, stoličky, skrinky, rehabilitačné pomôcky.

 

 

Mgr. Ivana Potočňáková

tlačová tajomníčka

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.