Choď na obsah Choď na menu
 


Kalamitné drevo zo Zámockého parku v Malackách na predaj

30. 12. 2009

Autor: Mgr. Tatiana Búbelová

 
 

Malacky (29. december) Mesto Malacky takmer pol roka po letnom orkáne pristupuje k priamemu odpredaju kalamitného dreva zo všetkých sektorov chránenej kultúrnej pamiatky - Zámockého parku. Rozsah prírodnej katastrofy sťažoval prístup ľudí i ťažkých mechanizmov do postihnutého terénu, preto až po jeho spriechodnení mohlo nasledovať znalecké posudzovanie ceny dreva v majetku mesta.

 

Celková hodnota kmeňov vyvalených či zlomených stromov je 39 008,19 €. Primátor mesta podpísal oznámenie o priamom predaji majetku mesta na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 15. decembra 2009. Predaj kalamitného dreva v areáli Zámockého parku sa uskutoční v súlade so zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to priamym predajom najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom v zmysle vyhlášky o stanovení   všeobecnej   hodnoty majetku.

 

Odkúpenie dreva mesto podmieňuje odstránením koreňov a úpravou terénu. Tento postup je pre mesto výhodný, pretože po prácach v teréne bude treba park aj odborne vyčistiť, korene odstrániť a terén vyrovnať. Cenové ponuky záujemcov budú rozdelené na dve časti. Prvou bude cena za odkúpenie kalamitného dreva a druhou cena za odstránenie koreňov a úpravu terénu. Za túto službu mesto bude musieť zaplatiť, preto sa jej hodnota odpočíta od finančných prostriedkov získaných z predaja drevnej hmoty.

 

Areál Zámockého parku bol pre potrebu znaleckého posudku a pre lepšiu orientáciu označený znalcom na sektory. V nich sa posudzovala kvalita každého kmeňa a podľa nej sa rozdelili na sortimenty guľatiny, vlákniny a paliva. O vykonaní značenia a určovania kvality je dostupná fotodokumentácia, ktorá je prístupná na oficiálnej internetovej stránke mesta www.malacky.sk, rovnako ako mapa rozdelenia parku na sektory a tabuľka pre ocenenie dreva.

 

Mesto Malacky pripraví pre záujemcov o kúpu kalamitného dreva obhliadku, ktorá je naplánovaná na 20. januára 2010 o 10.00 h so stretnutím na Mestskom úrade v Malackách. Lehota na písomné doručenie cenových ponúk od záujemcov je určená do konca januára. Jednotlivé návrhy bude vyhodnocovať komisia zložená z pracovníkov mesta, poslancov, členov komisií MsZ a prizvaných odborníkov.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.