Choď na obsah Choď na menu
 


Iniciatíva proti veterným mlynom

3. 11. 2008

Zdroj: www.skalica.sk

Na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Skalica 30. októbra bol jedným z bodov rokovania zámer na vybudovanie veterného parku v katastrálnom území Mokrého Hája a Radošoviec. Oznámenie „v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov od Ministerstva životného prostredia o zámere firmy ENAIRGY Veterná energia, s.r.o. vybudovať v k.ú. Mokrý Háj a Radošovce veterný park“ bolo na mesto doručené 22. októbra.

Mesto Skalica ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 4 zákona je povinná informovať o predmetnom zámere verejnosť, čo aj urobila prostredníctvom mestskej televízie a tiež v printových médiách. Uvedený zámer je síce situovaný v katastrálnych územiach obcí Mokrý Háj a Radošovce, ale vzhľadom k jeho rozsahu (15 – 20 ks veterných elektrární s výškou 150 m) a tesnej blízkosti katastrálneho územia Skalica a CHKO Biele Karpaty, môže vizuálne ovplyvniť ráz krajiny okolia mesta Skalica. Poslanci sa touto problematikou zaoberali aj vzhľadom na fakt, že v chotári Skalice v tejto oblasti sú už existujúce, resp. sa plánujú ďalšie cyklotrasy v rámci prioritného rozvoja cestovného ruchu v oblasti agroturistiky, cykloturistiky, hypoturistiky. Realizáciou zámeru „Veterný park Mokrý Háj“ by mohlo prísť k značnému narušeniu atraktivity tohto územia a následne k poklesu záujmu o jeho návštevu.

Obrázok

Po prerokovaní predloženej správy k tejto problematike sa uskutočnilo hlasovanie poslancov, ktoré až na jeden hlas, vyjadrilo nesúhlas s vybudovaní veterného parku. Zároveň bol primátor mesta Stanislav Chovanec poverený rokovaním so starostami dotknutých obcí Mokrý Háj a Radošovce o pripravovanom zámere. Okrem toho poslanci podporili vznik občianskej iniciatívy proti vybudovaniu „Veterného parku Mokrý Háj“.

Hneď na druhý deň podpísali ako prví primátor S. Chovanec, viceprimátor Ľ. Barát a splnomocnenec občianskej iniciatívy proti vybudovaniu „Veterného parku Mokrý Háj“ Jozef Hlavatý, vedúci odboru výstavby MsÚ Skalica, prvý petičný hárok. Na to, aby sa aktivitou občianskej iniciatívy ministerstvo zaoberalo, je potrebné získať vo veľmi krátkom čase (do konca týždňa) minimálne 500 podpisov ľudí, ktorým nie je ľahostajné svojvoľné zasahovanie do životného prostredia okolo nás. Pre tých, ktorí by sa chceli túto iniciatívu podporiť a pripojiť svoj podpis na hárky, môže tak urobiť od pondelka 3. novembra počas pracovných hodín na Mestskom úrade Skalica.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.