Choď na obsah Choď na menu
 


Holíčske základné školy prejdú rekonštrukciou

28. 8. 2008

Obidve základné školy v Holíči čakajú rekonštrukcie. Budú sa môcť uskutočniť predovšetkým vďaka finančným prostriedkom, ktoré chce Mesto získať zo zdrojov Európskej únie. Na základe výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Regionálneho operačného programu bol podaný projekt, ktorého cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania v oboch školách a to najmä znížením energetickej náročnosti budov, predovšetkým zateplením, a zlepšením materiálneho vybavenia škôl za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu.

Po stavebnej stránke je na ZŠ na Bernolákovej plánovaná  rekonštrukcia striech všetkých pavilónov okrem telocvične, rekonštrukcia sociálnych zariadení v časti prístavby, výmena okenných a dverových výplní v obvodovom murive, výmena sklobetónu schodiska, zateplenie vonkajších stien a tepelná izolácia stropu, kompletná rekonštrukcia vykurovania a oprava bleskozvodu celého komplexu striech budovy školy.

K celkovým stavebným nákladom vo výške vyše 27 mil. korún (896 tis. eur) bude potrebných ďalších takmer 5,5 mil. korún (183 tis eur) na zariadenie školy.

V rámci rekonštrukcie ZŠ na Školskej sa v stavebnej časti ráta so zateplením obvodových stien a podstrešného priestoru, uskutočniť by sa mala výmena okien a dverí, zastrešenie sedlovou strechou a bleskozvod na hlavnej budove a telocvični. Realizácia stavebnej časti si vyžiada náklady vyše 21,5 mil. korún (714 tis. eur), pre zariadenie školy bude potrebných zhruba 3,5 mil. korún (116 tis. eur.)

V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie podaného projektu. Ak bude Mesto Holíč úspešné a získa požadovaný nenávratný finančný príspevok v celkovej výške vyše 57,5 mil. Sk (1 900 tis. eur), v priebehu budúceho roka začne s rekonštrukciou oboch škôl.

Okrem zvýšenej kvality vzdelávacieho procesu by realizácia tohto zámeru priniesla zníženie energetickej náročnosti a teda zvýšenie úspor financií na vykurovanie. Základnej škole na Školskej by sa tak ročne znížili náklady o zhruba 600 tisíc korún (19 900 eur), v prípade ZŠ Bernolákova ešte o tristo tisíc korún (29 870 eur) viac.

                     

L.Novák, Mesto Holíč (redakcia dvojtýždenníka HOLÍČAN)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

bekadoris@yahoo.co.uk

(bekadoris, 24. 10. 2009 14:42)

Hello Dear,
How are you doing over there?I hope that you are feeling so fine and
healthy. My name is Doris Beka. from Senegal. I am a young pretty
single girl. I saw your profile and your profiles talk good about
you,that is why i decide to write you to get acquainted with
you,since tribe,distance and age doesn't matter to me.I will like
you to write me via my email address,so that i will be able to write
you and send you my picture for you to see how i look like.Here is my
email, (bekadoris@yahoo.co.uk).
Thanks and wait to see your quick reply.
Doris.

----------------------------------------------


Dobrý deň Vážení,
Ako sa máš tam? Dúfam, že sa cítite tak jemné a
zdravá. Moje meno je Doris Beka. zo Senegalu. Som mladá hezká
jediné dievča. Videl som váš profil a svoje profily dobré hovoriť o
vám, že je dôvod, prečo som sa rozhodla napísať vám oboznámiť sa s
vy, pretože kmeň, vzdialenosť a veku nezáleží me.I budú páčiť
môžete mi napísať cez moju emailovú adresu, takže budem môcť písať
Vás a pošleme vám môj obrázok, aby ste videli, ako vyzerám like.Here je moje
e-mail (bekadoris@yahoo.co.uk).
Vďaka a dočkať vašej rýchlu odpoveď.
Doris.