Choď na obsah Choď na menu
 


Holíčska ZŠ Bernolákova na ceste k ďalšiemu zvýšeniu kvality výučby

14. 10. 2008

Autor: Ladislav Novák

 

Viac ako šesťdesiat základných a dvadsaťpäť stredných škôl uspelo so svojimi projektmi v úvodných výzvach z operačného programu Vzdelávanie. Na realizáciu projektov v rámci školskej reformy získajú celkovo 360 miliónov korún z eurofondov.


Školy mohli žiadať peniaze na rozvojové programy podporujúce zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania.

Základné školy sa uchádzali o 430 miliónov korún, spolu zaslali 211 žiadostí, pričom najviac, až 44 ich prišlo z Prešovského kraja. Odborná komisia napokon schválila 67 projektov vo výške 230 miliónov korún.

V rámci Trnavského kraja boli úspešné tri základné školy. Jednou z nich je ako jediná z okresu Skalica holíčska Základná škola Bernolákova. Uspela s projektom nazvaným "S modernou školou do života", ktorý si kladie za cieľ predovšetkým zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania svojich žiakov. Na jeho realizáciu dostane od ministerstva školstva nenávratný finančný príspevok vo výške 4 387 769 korún.

Časť z týchto peňazí bude použitá na technické a iné vybavenie školy, ďalšiu časť škola použije na úhradu cestovných nákladov spojených s pracovnými cestami v rámci spolupráce s inštitúciami, ktoré už podobný projekt implementovali do praxe, ako aj na tvorbu rozvojového vzdelávacieho programu školy.

Jedným z ďalších cieľov projektu, zameraného v úvodnej fáze najmä pre 1. a 5.ročníky, je aj uskutočnenie obsahovej prestavby vzdelávania na škole a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti. V praxi to okrem iného bude znamenať potrebu nielen časovo náročnejšej prípravy pedagóga, ktorý však bude mať možnosť kvalitnejšie, s rozšírenými možnosťami i kvalitnejšími vyučovacími prostriedkami pripraviť sa i realizovať samotný výchovno-vyučovací proces.

Prínosným v tomto smere by malo byť aj zriadenie tzv. objavovne, špecializovanej učebne pre vučovanie prírodovedných predmetov, ako aj odbornej učebne fyziky-chémie-biológie a zriadenie ďalšej počítačovej učebne.

Ešte do konca tohto roka čaká školu realizácia prípravnej fázy projektu, v rámci ktorej sa v novembri uskutoční stretnutie s expertmi, ktorí bližšie ozrejmia celú súvisiacu problematiku.

Od januára budúceho roku by sa mala začať uskutočňovať praktická časť, ktorá potrvá do konca roku 2010.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.