Choď na obsah Choď na menu
 


HOLÍČSKA EKOTRIEDA šk. roka 2008/2009

2. 10. 2008

Zdroj: www.holic.sk

HOLÍČSKA EKOTRIEDA šk. roka 2008/2009Sample ImageEkovýchovná súťaž o najlepšiu  triedu v zbere viacvrstvových (tetrapakových) obalov

Termín vyhlásenia: 15. október 2008
Vyhlasovateľ: Primátor mesta Holíč
Organizátor: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Odborný garant: Ing. Ivana Knotková  – referent životného prostredia, Mesto Holíč
Spoluorganizátor: KURUC COMPANY spol.  s r. o.
Cieľ súťaže:  Hlavným cieľom súťaže je motivácia a zapojenie detí a žiakov do zlepšenia životného prostredia  v meste Holíč.  Súťaž by  mala aktivovať nie len samotné deti a žiakov, ale mala by zapojiť  aj  pedagógov a rodičov a podporiť tak trvalo udržateľný rozvoj. V kontexte riešenia konkrétneho enviromentálneho problému je očakávaný aj výchovný aspekt. Ďalším cieľom súťaže je aktivizácia škôl smerujúca k ich zapojeniu sa do celoslovenského projektu „EKOPAK“, ktorý organizuje Slovenská agentúra životného prostredia.   Adresát súťaže: Základné školy a materská škola v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Holíč
Trvanie realizácie: Od 15.októbra 2008 do 22 . apríla 2009
Termín na doručenie prihlášok do súťaže: do 15.10.2008

Podmienky:

Jedná sa o súťaž tried základných škôl a tried detí predškolského veku materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti organizátora súťaže. Vyplnenú prihlášku do súťaže treba doručiť organizátorovi najneskôr do 15. októbra 2008.
Formálne náležitosti:
Prihláška do súťaže musí byť predložená organizátorovi v predpísanej forme – formulár, jednotlivo za každé súťažiace družstvo (triedu). Pri organizácii zberu je potrebné dodržať všeobecné podmienky separácie viacvrstvových tetrapakových obalov:
- obaly musia byť čisté aby nespôsobovali zápach a tvorbu plesní
- obaly musia byť stlačené
- obaly musia byť zviazané špagátom do balíčkov
Odvoz separovaných viacvrstvových tetrapakových obalov zabezpečí spoluorganizátor súťaže a kontaktnou osobou pre organizáciu odvozu bude odborný garant súťaže.

Vyhodnotenie súťaže:

Víťazom a „HOLÍČSKOU EKOTRIEDOU šk. roka 2008/2009“ súťaže sa stane trieda, ktorej sa podarí v stanovenom termíne vyzberať najväčšie množstvo viacvrstvových tetrapakových obalov, pričom rozhodujúca bude hmotnosť vyzberaných obalov v triede. Organizátor súťaže vyhodnotí súťaž a výsledky zverejní na svojej webovej stránke najneskôr do 15.05.2009. Triedy budú ocenené  podľa poradia finančnou podporou určenou na školský zájazd podľa vlastného výberu  v sumách 12000 Sk ( 329,327 €), 8000 Sk (265,551 €), 5000 Sk (165,969 €), 3000 Sk ( 99,581 €), 2000 Sk (66,387 €). Každá škola zároveň dostane 0,50 Sk (0,016 €) za každý kilogram odovzdaného odpadu od spoluorganizátora súťaže.

Použitie finančnej podpory na rozvoj:

Poskytnutú finančnú podporu úspešný účastník súťaže riadne vyúčtuje organizátorovi súťaže najneskôr do 30.06.2009.

Zdenko Čambal
primátor mesta


Tu si môžete stihanuť prihlášku do súťaže>>

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.