Choď na obsah Choď na menu
 


Hasiči majú 120 rokov

7. 5. 2009

Zdroj: www.senica.sk

Tohtoročný prvý májový deň patril v Senici aj oslavám 120. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru. Rozhodnutie o založení organizácie padlo 21. marca 1889 a prvý zbor tvorilo asi 20 členov. V súčasnosti má zbor 115 členov, z toho je 41 žien a patrí k najaktívnejším organizáciám v meste.

Program osláv hasičského výročia sa začal o 11. hod. slávnostnou schôdzou Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v budove COOP Jednota za účasti mnohých hostí. Medzi hasičov zavítal poslanec NR SR Juraj Horváth, viceprezident Fondu národného majetku Vladimír Kocourek, primátor mesta Ľubomír Parízek a prednosta Obvodného úradu Senica Jaroslav Riha. Sekretariát DPO SR reprezentoval Ján Parčiš, svojich kolegov prišli pri príležitosti výročia pozdraviť aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vladimír Mrva (KR HaZZ), riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Senici Miroslav Maca, predsedníčka Krajského výboru DPO v Trnave a Okresného výboru DPO v Senici Marta Hurbanisová a ďalší hostia. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia hasičských zborov Šajdíkove Humence, Dojč, Rovensko, Smrdáky, Koválov, Kúty, Jablonica, Cerová a Hlboké.Sv. Florián a spolupatričnosť

Slávnostnú schôdzu otvorila predsedníčka DHZ Jarmila Drinková. Pripomenula, že naši predkovia boli určite múdri ľudia, keď na ochranu ľudských životov a majetku založili dobrovoľný hasičský zbor. Ako patróna si zvolili sv. Floriána, ktorý svoj život obetoval preto, aby zachránil 40. spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obeťou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov, ktorý po desaťročia držal nad nimi ochrannú ruku.

„Jednou z najkrajších ľudských vlastností je spolupatričnosť. Táto vlastnosť najvýraznejšie vystupuje do popredia pri hasičskej práci, ktorá dáva nemálo príležitostí prejaviť ju nielen slovom, ale aj činom. Hasič pri svojej práci je človekom v tom najlepšom zmysle slova. Veď nielenže pomáha zachrániť materiálne hodnoty, ale neraz nasadzuje svoj vlastný život, aby zachránil život svojho spoluobčana. Niekedy však ani táto najväčšia obetavosť a vypätie všetkých síl nestačia. Živel je silnejší ako človek. Najdôležitejšie je však to, že každý z vás vždy podá pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú," doplnila J. Drinková.Z histórie

Stručne o histórii zboru informoval prítomných veliteľ Mestského hasičského zboru Jozef Kovačovský. „Vlna požiarov donútila predstaviteľov Senice 21. marca 1889 založiť Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ. K prvým funkcionárom patril predseda N. Pachman, veliteľ Ivan Zmertych - krajský poslanec, námestník veliteľa Dr. Pavol Svatý - pravotár. Zbor mal okolo 20 členov.

Dobrovoľný hasičský zbor vedený veliteľom Dr. Antonom Kalmanom mohutnel, v roku 1894 mal 28 členov. Dlhšia vlna požiarov donútila zbor k činnosti, a nielen zbor, ale aj úradnú mašinériu.

V roku 1910 bolo v senickom zbore organizovaných už 35 členov, zbor vlastnil 2 ručné striekačky, sudy na vodu, háky a rebríky. Funkcionármi boli len vážení a dôstojní občania Senice - predseda Arpád Vagyon - statkár, veliteľ Aladár Maresch - vedúci notár, námestník veliteľa Andrej Kutlík - pomocník notára, pokladník Anton Schleringer - obchodník.

Seničania teda tiež potvrdili prastarý výrok: Čo sú vojenstvu delá, to sú hasičstvu striekačky, lebo ony sú najmohutnejšia zbraň proti ohňu.

Veľké okresné cvičenie hasičských zborov v Senici sa konalo 28.10.1924 za prítomnosti vtedajšieho veliteľa Zemskej hasičskej jednoty Vojtecha Némata a pri tejto príležitosti sa konala posviacka novej zástavy senického DHZ. Zbor niekoľkokrát účinne zasahoval pri zdolávaní požiarov aj mimo Senice, napr. pri požiari kaštieľa v Rohove...

Vo vojnových rokoch 1939-45 činnosť zboru upadá, k čomu prispeli aj osobné vzťahy medzi členmi. Po vojne sa zbor aktivizoval a zameral sa na materiálnu vybavenosť (technika, uniformy). V spoločenskej oblasti organizoval už aj zábavy a výlety, objavuje sa školenie, hliadky sú vykonávané v kinách, na zábavách, pri letných žatevných prácach.

Oživenie činnosti DHZ nastalo pri zlúčení senického a sotinského DHZ v roku 1944. Zlúčenie trvalo do 1.7.1948, kedy nastal rozpad na DHZ Senica a DHZ Sotina. V roku 1948 preferujú členovia DHZ v Senici (veliteľ OHJ Juraj Zuščík a tajomník Alfonz Hečko) svoj materský zbor pri rôznych činnostiach v rámci okresu. Zbor ožil, jeho členovia aktívne pracovali. Zbor v Sotine však upadá.

V roku 1955 boli na nové funkčné obdobie zvolení nasledovní členovia: predseda Ján Cellery, prvý podpredseda Janrich Otrísal, druhý podpredseda Ján Rehuš, osvetový referent Ján Žila, organizačný referent Florian Závodský, referent výcviku Ján Vudy, preventívny referent Michal Havel, pokladník Štefan Hološka, tajomník Ján Koprla, revízormi boli Pavel Morávek, Ľudovít Bednár a Cyril Španka.

V 50 rokoch, keď bol predseda zboru Ján Cellery, sa objavila snaha vytvoriť požiarne družstvo (PD) dorastu a PD žien. Zápisnice v tomto období zboru písal Ľudovít Bednár. V zbore sa viac brigáduje, PD sa zúčastňujú súťaží a vykonávajú sa preventívne prehliadky. V 60. rokoch nastalo z dôvodu generačnej výmeny obdobie stagnácie. Až v roku 1974 sa vytvorilo nové hasičské družstvo pod vedením Jána Rehuša. Toto družstvo sa zúčastňovalo súťaží a zapájalo sa do spoločenského života mesta. Predsedom DHZ bol v tom čase Milan Bošák. Príchodom Ladislava Vaškoviča do DHZ sa podstatne skvalitnila administratívna činnosť a evidencia. Funkciu predsedu vtedy už vykonával Tibor Cellery. V roku 1999 ho nahradil Vladimír Bibza, ktorého v roku 2003 vystriedala Ing. Jarmila Drinková. Od roku 1976 vykonáva funkciu veliteľa DHZ nepretržite Jozef Kovačovský. V roku 1976 sa už zúčastňovali ženy z podniku Slovenský hodváb hasičských súťaží a umiestňovali sa na popredných miestach. Získali aj postup aj do vyšších kôl súťaže.

Do roku 1978 sa v okrese cvičilo bez použitia vody, hodnotila sa rýchlosť a kvalita požiarneho útoku. Od roku 1979 sa začína cvičiť požiarny útok s vodou, kde požiarne družstvo musí zraziť terč v čo najkratšom čase. Súčasťou súťaže je tiež štafetový beh 4 x 100 m cez prekážky s požiarnym náradím.

V roku 1994 sa vytvorilo družstvo dorastu a dorasteniek a neskôr i družstvo mladých Plameň pod vedením Sone Cádrovej. Títo členovia sa postupne zaradili do družstiev dospelých a začali dosahovať významné úspechy. Zintenzívnila sa preventívna činnosť, začali sa organizovať rôzne významné spoločenské a kultúrne podujatia v meste a zbor začal v roku 1993 organizovať svoju vlastnú súťaž O putovný pohár primátora mesta. Veľké množstvo získavaných ocenení bolo odmenou za vynaložené úsilia vo výcviku. Zrekonštruovala sa hasičská striekačka, ktorá mala tiež svoj vplyv na dosiahnutých výsledkoch.

V roku 2001 získali ženy po prvýkrát titul Majsterky Slovenska v hasičskom športe, čo bol najväčší úspech. Celorepublikové kolo previerky pripravenosti DHZ sa konalo v Turanoch. Tento úspech sa im podarilo obhájiť aj v roku 2003 v Lipanoch, v roku 2005 v Šuranoch a v roku 2007 v Pruskom. V roku 2005 DPO SR ponúkla ženám z DHZ Senica reprezentovať Slovensko na XIII. medzinárodnej súťaži hasičov CTIF v chorvátskom meste Varaždin, kde skončili na 4. mieste.

V hasičskom športe sa darí aj družstvu dorastencov, ktorí v Šamoríne v roku 2008 získali titul Majstrov Slovenska a dorastenky sa umiestnili na celoslovenskom kole v Šamoríne na 2. mieste.

V roku 2007 ukončil svoju činnosť DHZ v Slovenskom hodvábe Senica a na výročnom valnom zhromaždení sa rozhodlo, že členovia, ktorí majú záujem, môžu prejsť do organizácie DHZ Senica. Od roku 2007 väčšina členov prestúpila a stala sa členmi našej organizácie.

V meste Senica je zriadený aj 26-členný Mestský hasičský zbor, ktorí sú zároveň aj členmi DHZ Senica. Členovia DHZ Senica sa aktívne podieľajú na zásahovej, preventívnej a športovej činnosti, vychovávajú deti v detských hasičských družstvách, starajú sa o mládež v dorasteneckom veku. V hasičskom družstve cvičia ženy aj muži, žijú kultúrnym a spoločenským životom. Poskytujú pomocnú ruku Mestu Senica pri organizovaní rôznych podujatí, napr. Záhorácky maratón, tanečné súťaže, asistenčné hliadky, sú dobrovoľnými darcami krvi.

V roku osláv 120. výročia je predsedom Ing. Jarmila Drinková a veliteľom Jozef Kovačovský. Najvyššie hasičské vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR bolo udelené doteraz trom našim členom pánom Milošovi Bacharovi († 2005), Jánovi Žilovi (najstarší člen), Ladislavovi Vaškovičovi a Anne Vaškovičovej.Ocenení hasiči

Predsedníctvo OV DPO Senica udelilo Medailu Za vernosť 10 rokov:
Barbora Čárska, Marcela Černáková, Vendula Chytková, Miroslav Šimek

Predsedníctvo OV DPO Senica udelilo Medaila Za vernosť 20 rokov:
Jarmila Drinková, Štefan Kubalák

Predsedníctvo OV DPO Senica udelilo Medaila Za vernosť 30 rokov:
Štefan Škoda, Eva Vittková, Pavlína Husárová

Predsedníctvo OV DPO Senica udelilo Medaila Za vernosť 40 rokov:
Ján Toman, Vladimír Bibza

Predsedníctvo OV DPO Senica udelilo Medaila Za vernosť 50 rokov:
Viliam Závodský

Predsedníctvo OV DPO Senica udelilo medailu Za príkladnú prácu:
Pavol Hutta, Tibor Švec, Roman Čmarada, Pavol Chytka, Peter Klopan

Predsedníctvo OV DPO Senica udelilo medailu Za zásluhy týmto členom:
Ján Jamárik, Jozef Kolárik, Ján Pláteník, Pavol Hyža, Milan Sedláček, Zuzana Kutálková, Jozef Sloboda, Ján Rigáň, Jaroslav Heicker, organizácia DHZ Senica

Sekretariát DPO Bratislava udelil Medailu M. Schmidta Za zásluhy o výcvik:
Peter Kovačovský

Zápis do Pamätnej knihy mesta Senica:
Jozef Kovačovský, Ján Bartoň, Pavol Bartoň, Ing. Jana Buksárová, Roman Čmarada, Lenka Čmaradová, Pavol Hyža, Pavel Chytka, Peter Klopan, Peter Kovačovský, František Podmalík, Mária Rusňáková, Jozef Sloboda, Tibor Švec, Ľubomír Žák, Mgr. Miriama Žáková

Zápis do Pamätnej knihy mesta Senica:
Marta Hurbanisová, predsedníčka KV DPOPýcha samosprávy

Po odovzdaní vyznamenaní dobrovoľným hasičom sa prítomným prihovoril primátor Senice Ľubomír Parízek, ktorý vyzdvihol prácu hasičov na všetkých úsekoch činnosti. „Je to v prvom rade váš deň, váš sviatok. Chcem však dodať, že je to aj sviatok samosprávy: Sme hrdí na dlhoročnú činnosť dobrovoľnej organizácie, ktorá je dobrým pomocníkom samosprávy, teda všetkých občanov. Ste vôbec najstaršou fungujúcou organizáciou v meste a musím povedať, že aj veľmi aktívnou. Okrem už spomenutého pripomeniem, že robíte veľmi záslužnú činnosť na úseku výcviku svojich členov. Na tejto práci badať kontinuitu a zodpovednosť. Vaša systematická robota v oblasti pripravenosti sa prejavuje v úspechoch na rôznych hasičských súťažiach.

O výchovu k myšlienkam hasičstva sa nenásilne staráte už od predškolského veku cez mládež v dorasteneckých družstvách. Samospráve pomáhate pri zabezpečení rôznych podujatí a veľký kus práce vykonávate i na poli spoločenskom a kultúrnom. V našom meste sa hlavne fašiangy spájajú s vašou organizáciou, ktorá každoročne pripravuje pochovávanie basy k spokojnosti všetkých účastníkov.

Vážim si prácu vás hasičov, ktorí túto činnosť vykonávate na báze dobrovoľnosti. Vy sami najlepšie viete, koľko hodín nezištnej práce a osobného voľna ste vložili do činnosti organizácie v prospech celého mesta. Na druhej strane i vás pôsobenie v kolektíve ľudí naladených na jednu strunu teší a prináša vám potešenie a radosť.

Tak ako pred 120. rokmi urobili vtedajší Seničania múdre rozhodnutie o založení hasičskej organizácie, tak Mesto Senica sa vám usiluje v tomto čase všemožne pomáhať. Samospráva vám finančne prispieva na nákup potrebného hasičského vybavenia či na vaše aktivity smerom k zahraničným partnerom. Tento rok sa snažíme riešiť aj nákup viacmiestneho vozidla na prepravu osôb s väčším úložným priestorom na hasičskú výzbroj a výstroj. 120-ročná organizácia svojimi aktivitami dáva príklad aj ostatným o svojej životaschopnosti. Elán a silu jej vlievajú mladé tváre, ktorých je tu dostatok. V tom je záruka, že dobrovoľní hasiči v Senici majú pred sebou ďalšie úspešné roky.

Želám vám všetko najlepšie, dobré zdravie, spokojnosť v rodinách."Sprievod mestom

Za veľkého diváckeho záujmu sa o 14. hod. pohol sprievod hasičov od Mestského úradu na Námestie oslobodenia. Hasičská kapela Uherčanka z Veľkých Uheriec a mažoretky Spirit boli na čele sprievodu hasičov so zástavami a historickou technikou. Z historickej techniky návštevníci osláv videli:

- ručnú štvorkolesovú striekačku s konským poťahom z Unína, ktorá bola zakúpená v roku 1942,

- vozidlo typ PRAGA AS - 16RN z Hlbokého, rok výroby 1950 - výrobca Továrne na hasičské zariadenia Brno. DHZ ju vlastní od roku 1977 a používa ju na hasenie a čerpanie vody,

- vozidlo ŠKODA 706 RTHP CAS-25 z Jablonice, rok výroby 1970, obsah vody 2 500 l, slúži na hasenie požiarov,

- dopravný automobil DVS 12-A 30 je z DHZ Senica, rok výroby 1976, automobil slúži na prepravu 9 členov hasičského družstva s vodičom, prenosného motorového čerpadla PS 12 a hasičského náradia. Má samostatnú kabínu vodiča a samostatnú skriňovú karosériu. Podvozok je použitý z nákladného automobilu A - 30,

- trabant z Cerovej bol vyrobený v roku 1980, prerobený na hasičské vozidlo bol v roku 2001. Má vystuženú karosériu, je vybavený sirénou, majákmi, vysielačkami, PS 12, hadicami, savicami, prúdnicami, práškovými hasiacimi prístrojmi, hydrantovým nástavcom. Slúži na rýchly prevoz PS 12,

- CAS 8 - A 31.1k typ 3700 z DHZ Senica, rok výroby 1989. Je to ľahké cisternové vozidlo na zásah v mestskej časti, kde je možnosť napojenia sa na hydrantovú sieť nakoľko má zásobu vody iba 2 000 l, obsahuje penidlo a primiešavač a hasičské náradie. Vozidlo je na podvozku Avia - 31 a čerpadlo CAS - 8. Posádku vozidla tvorí vodič a 2 hasiči,

- AHZS 1 D Iveco 180 E Magirus - vozidlo OR HaZZ v Senici, rok výroby 2008. obsahuje hydraulické vyprosťovacie náradie Holmatro, elektrocentrálu Eisman BSKA 9, osvetľovací stožiar, hydraulické rameno s plošinou s dosahom 30 m. Zásoba vody 1 600 l a penidla 125 l.

Sledovaní divákmi po oboch stranách cesty prišiel sprievod na zaplnené námestie, kde sa začali oslavy príhovormi.

Potom nasledovala ukážka činnosti integrovaného záchranného systému pri havárii auta.

Pred verejnosťou vykonali ukážku hasenia aj deti predškolského veku z DHZ Senica. Pre divákov bolo zaujímavé sledovať aj ukážky hasenia napríklad ručnou striekačkou či prerobeným trabantom.

Na záver osláv boli ukážky činnosti lezeckej skupiny OR HaZZ Senica.Viera Barošková
Foto autorka


Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
Kliknutím otvoríte väčší obrázok
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.