Choď na obsah Choď na menu
 


Gbely oslavovali

8. 10. 2008

Zdroj: www.gbely.sk


Po jesennom slnovrate už viacmenej neočakávame pekné, slnečné dni a najmä v tomto roku, kedy sa nám jeseň prihlásila veľmi skoro, sme s napätím očakávali, aké bude sobotné ráno – 27. septembra tohto roku.

Dôvod bol jednoduchý. V Gbeloch boli hody. A nielen hody, ale aj s tým súvisiaci jarmok a najmä slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva, na ktorom boli odovzdané ceny mesta Gbely a Ceny primátora mesta Gbely.
Jedným z ocenených bol aj kolektív Telovýchovnej jednoty Nafta Gbely, ktorý práve v týchto dňoch oslavuje 80. výročie organizovaného športu v Gbeloch. Podľa dostupných archívnych záznamov z archívu Okresného úradu Skalica sa dozvedáme, že prvá písomná zachovalá zmienka o vytvorení športovej skupiny občanov mesta sa datuje pred 80 – timi rokmi.
Od tej doby utieklo niekoľko desaťročí, ale športový život v meste neutícha, ba naopak.
V roku 2008 sa podarilo dostať do majetku mesta Gbely športový areál Telovýchovnej jednoty, čím sa vytvorili legislatívne podmienky k tomu, aby sa mohlo prikročiť k zveľaďovaniu majetku slúžiaceho pre športové vyžitie našich občanov.
Poslanci mesta následne, okrem každoročnej dotácie na činnosť pre TJ Nafta, odsúhlasili i finančné prostriedky vo výške 1.200.000,- SK na rekonštrukciu tribúny. Zároveň sme z poskytnutého grantu v hodnote 200 tis.Sk zrekonštruovali vonkajšie lavičky pre divákov.
Poslanci MsZ Gbely v posledných dvoch volebných obdobiach venujú mimoriadne veľkú pozornosť tomu, aby bol zmysluplne využitý voľný čas našej mládeže a to najmä budovaním športových zariadení priamo v areáli základnej školy. Pre športové vyžitie bola vybudovaná nová telocvičňa , hokejbalové ihrisko, ktoré spĺňa náročné technické parametre pre tento šport, do užívania v tomto roku bol odovzdaný nový umelohmotný ľahkoatletický ovál, čím sme vytvorili podmienky na obnovu tohto populárneho športu v meste.
V tomto roku mesto vybuduje v areáli Základnej školy s materskou školou aj nové umelohmotné viacúčelové ihrisko najmä pre futbal a volejbal. Toto je náš najnovší a najväčší darček pre všetkých športovcov v našom meste. Je to dôkazom aj toho, že nielen príležitosť významného jubilea – 80.výročia organizovaného športu v meste Gbely – ale cieľavedomá, systémová práca poslancov MsZ a všetkých športových fanúšikov dáva totálnu zelenú športu v meste Gbely.
Želám Vám všetkým, aby naši športovci dosahovali nielen vynikajúce výsledky, ale aby športom upevňovali svoje zdravie a nachádzali tu duch priateľstva a porozumenia, ktoré sa nesmú z nášho života vytratiť.


Ing Jozef Hazlinger
primátor mesta Gbely

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.