Choď na obsah Choď na menu
 


Európska kampaň Zdravé pracoviská hodnotenie rizík a Deň otvorených dverí RÚVZ

16. 10. 2008

Zdroj: www.senica.sk

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA) vyhlasuje v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Európsku kampaň  „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ v dňoch 20.10. - 23.10.2008. Pri príležitosti kampane poriada Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica, Kolónia 557, Senica 20. októbra 2008 Deň otvorených dverí a odborný seminár „Hodnotenie rizík“ pre malých a stredných podnikateľov okresov Senica a Skalica, ktorý sa uskutoční dňa 22.októbra 2008 o 9,30 hod. v  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici.

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o hodnotení rizík, zdôrazniť, že hodnotenie rizík je priebežný proces a snaha zapojiť do procesu hodnotenia každého na pracovisku.

Kampaň je určená pre malé a stredné podniky, zamestnávateľov, zamestnancov, zástupcov pre bezpečnosť práce, odborníkov na BOZP. Na podporu kampane a za účelom nájdenia príkladov dobrej praxe v oblasti hodnotenia rizík udelí Európsku cenu za dobrú prax. EU-OSHA vyzýva na predkladanie nominácií na udeľovanie cien za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. O udelenie ceny za roky 2008/2009 sa môžu uchádzať podniky alebo organizácie, ktoré významnou mierou alebo novými prístupmi prispeli k podpore systému integrovaného riadenia v oblasti hodnotenia rizík. Príklady dobrej praxe môžu predkladať podniky alebo organizácie zo všetkých 27 členských štátov EÚ, ale aj z Chorvátska a Turecka.

Podrobnejšie informácie o Európskej kampani „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“ sú k dispozícii na internetových stránkach Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  http://hw.osha.europa.eu, http://osha.europa.eu   a na internetových stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici http://www.ruvzse.sk .

Ďalšie informácie budú poskytované na telefónnych číslach RÚVZ Senica, Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva: 034/6909329, 034/6909311.

RÚVZ Senica

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.