Choď na obsah Choď na menu
 


Doprava v Malackách sa komplikuje

25. 2. 2009

 Autor: Ivana Potočnáková

 

MALACKY, 24. február 2009, 11.50 h –  Desaťmetrový úsek pravej časti mostu – nadjazdu v Malackách na ceste II/503 v smere z mesta na Bratislavu je uzatvorený. Príčinou je vytvorenie diery s priemerom asi tridsať cm vo vozovke mostného objektu.

 

„Prosíme účastníkov premávky o trpezlivosť pri prejazde týmto úsekom.“ Ing. Gabriela Reháková, vedúca oddelenia dopravy a stavebného poriadku Mestského úradu: „V priebehu dnešného dňa mieru poškodenia mostu posúdia zástupcovia Regionálnych ciest, ktoré sú správcom komunikácie, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava – okolie. Cestné teleso je obnažené až po armovacie železá. Limitujúce pre rozhodnutie o prípadnom uzatvorení mostu bude stanovisko statika.“

 

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, v tomto roku plánuje komplexnú rekonštrukciu mostu.  Je predpoklad, že poškodenie vozovky rekonštrukciu urýchli. Mesto Malacky požiadalo Železnice SR o sprejazdnenie v súčasnosti nefunkčných železničných priecestí na Vajanského a Kollárovej ulici. Rekonštrukcia mostu na ceste II/503, ktorý je priamym spojením Malaciek s diaľnicou D II, vážnym spôsobom ochromí už teraz preťaženú dopravu v meste.

 

Dopravnú situáciu komplikuje aj fakt, že Slovenská správa ciest začína s rekonštrukciu ďalšieho mostného telesa pri rekreačnej oblasti Vampíl. Most, ktorý je vstupom do mesta po ceste I/2, tzv. starej bratislavskej ceste, je tiež v havarijnom stave. V tejto súvislosti mesto na dva týždne uzatvorilo časť Továrenskej ulice. Pripravuje ju na využitie ako obchádzkovú trasu počas rekonštrukcie. Rekonštrukcia mostu na Vampíle sa uskutoční v mesiacoch marec až júl.  

Most bude denne monitorovaný

 

MALACKY,  25. február 2009, 14.15 h –  Stav mosta – nadjazdu na ceste II/503 v Malackách je veľmi zlý. Taký je záver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podvečer sa začne oprava, most zostáva otvorený za plnej prevádzky v oboch smeroch.

 

Dôvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha – kaverna s priemerom asi tridsať cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali zástupcovia Regionálnych ciest, ktoré sú správcom komunikácie, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách a Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava – okolie. Mária Rajtová, hovorkyňa Regionálnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky záznam z mimoriadnej obhliadky mosta. Účastníci obhliadky skonštatovali havarijnú situáciu v časti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblasť s porušeným a vypadnutým betónom v mieste kontaktu nosníkov s obnaženou skorodovanou výstužou. Podľa záznamu porucha ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

 

Ako okamžité riešenie obhliadajúca skupina navrhla prekryť poškodené miesto dvoma ukotvenými oceľovými platňami s rozmermi 1,5 x 3 m s hrúbkou 30 mm, obmedziť rýchlosť v tomto úseku na 30 km/h a osadiť dopravnú značku Pozor hrbol. Zo záznamu vyplýva, že navrhnuté riešenie, umožňujúce premávku v oboch smeroch, je provizórne. Na cestu II/ 503 bude v nasledujúcom polroku zvýšený dopravný nápor, keďže je hlavnou obchádzkovou trasou počas začínajúcej opravy ďalšieho mosta v lokalite Vampíl nad železnicou na ceste I/2.

 

Technickým stavom mosta a návrhom riešenia sa bude zaoberať Výskumný ústav inžinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expertízu s analýzou príčin a návrhom opatrení na odstránenie poruchy. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, plánuje komplexnú opravu mosta začať v auguste tohto roka. Dovtedy je podľa expertov nevyhnutné most denne monitorovať.  Príčinou je vysoká frekvencia závažných porúch. Záznam z mimoriadnej obhliadky uvádza, že celkový stavebno-technický stav mosta je hodnotený stupňom VI – veľmi zlý.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.