Choď na obsah Choď na menu
 


Bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Myjave

15. 10. 2008

V súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Myjava Pavel Halabrín riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. októbra 2008 o 15.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v  Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:


1.      Otvorenie a schválenie programu
2.      Určenie overovateľov zápisnice
3.      Pripomienky a otázky občanov
4.      Kontrola plnenia uznesení
5.      Voľba hlavného kontrolóra
6.      Majetkové prevody
7.      Správa o stave komplexnej a individuálnej bytovej výstavby v meste
8.      Informácia o schválených projektoch financovaných z fondov EÚ a návrh projektov na financovanie z
         fondov EÚ - III. časť
9.      Rôzne
10.    Záver

Rokovanie Mestského zastupiteľstva je verejné a všetkých vás, ktorí sa zaujímate o dianie v meste, naň srdečne pozývame! Kompletný záznam z októbrového rokovania bude vysielať aj Televízia Myjava, o vysielacích časoch vás budeme vopred informovať

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.