Choď na obsah Choď na menu
 


Vydrica, podhradská osada s pochybnou povesťou(2118)

15. 11. 2009

Zdroj: bratislava.sme.sk

Vydrica meštianska, Vydrica rybárov, lodníkov a ich krčiem, Vydrica ako miesto sociálneho azylu aj Vydrica    s hriešnou tvárou.Približuje ju kniha Hriešna Vydrica od Antona Baláža, ktorá vyšla vo Vydavateľstve PT Alberta Marenčina.

Sídlisko podhradie a Ing. arch. Gross

V roku 1955 na podnet magistrátu mesta vznikol projekt na výstavbu sídliska podhradie. Projekt sa mi nepodarilo získať (archív hl. mesta SR Bratislavy bol v čase písania tejto knihy  neprístupný), ale v Slovenskom národnom archíve som objavil oponentský posudok tohto „úvodného projektu sídliska podhradie“ od Ing. arch. Kamila Grossa.

Myslím, že v tomto takmer 40-stranovom posudku je zachytené všetko podstatné, čo k téme likvidácie historickej Vydrice potrebujeme vedieť. Príznačná je už prvá veta posudku, ktorá znie: „Budovanie socializmu v našej vlasti prejavuje sa v nebývalom rozvoji mesta Bratislavy“ – čo bolo pre mňa hneď signálom (i keby som nepoznal jeho výsledok), že tento „projekt“ nemôže dopadnúť pre podhradie dobre.

A naozaj! Na početné námietky podoby projektu – jeho skutočnou podstatou bola potreba rozhodnúť o umiestnení nového bratislavského mosta buď  do priestoru Košickej ulice, alebo  do priestoru Starého Mesta, konkrétne Rybného námestia – ktoré proti nemu vzniesli mestskí pamiatkari a Štátny pamiatkový ústav (ŠPÚ) a ktorých základná výhrada spočívala v tom, že umiestnenie mosta do priestoru podhradia by narušilo výtvarný, historický a stavebný celok, ktorý tvoria Staré Mesto   a Hrad a sú zároveň i „ohnivkom pokoja a zdrojom rekreácie v organizme mesta“, arch. Gross na str. 14 svojho posudku píše: „Podľa môjho názoru tento názor ŠPÚ nie je správny a ani zdôvodnený. ŠPÚ sa nezmieňuje o skutočnej funkcii Starého Mesta, keďže „ohnivko pokoja“ ani v spojení s poučným poslaním nie je možné považovať za plnú funkciu v organizme mesta. V takomto pútnickom chápaní funkcie historických častí miest v organizme nového mesta prejavuje sa akýsi nádych samoúčelného poslania historických pamiatok (moja kurzíva).

Starému Mestu, odumierajúcemu v dôsledku postupnej straty pôvodnej funkcie centra a vyľudňujúcemu sa pre zastaralosť bytov a najmä dopravných ťažkostí treba dať novú náplň, ktorá v ňom nielen udrží dnešný život, ale tento ešte primerane zintenzívni. Vyžaduje to ale sprístupniť ho doprave...“
Pokračovanie nabudúce

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.