Choď na obsah Choď na menu
 


120. výročie narodenia kňaza a historika Mateja Héseka v Kútoch

23. 2. 2009

Autor: MILAN SOUKUP
 
 

Dnes  (23. februára) uplynulo 120 rokov od narodenia kňaza a historika Mateja Héseka, osobnosti, ktorá je od roku 2006 čestným občanom Kútov in memoriam.

 

Matej Hések sa narodil 23. februára 1889 v Kútoch. Štyri roky gymnázia ukončil v Skalici, ďalšie v Bratislave a posledné dva v Ostrihome  aj vďaka svojmu strýkovi , pezinskému farárovi Štefanovi Palkovičovi, ktorý ho podporoval v štúdiu. Rok štúdia teológie zvládol v Ostrihome a dva roky civilného práva v Pešti. V teologických štúdiách pokračoval v Insbrucku, kde ho vysvätili za kňaza koncom júla 1914.

Roku 1916 po absolvovaní postgraduálneho štúdia sa stal doktorom teológie. Roku 1917 bol kaplánom v Banskej Štiavnici, odkiaľ prešiel za poľného kuráta na Dolnú zem medzi slovenských vojakov v Novom Sade.

Po skončení prvej svetovej vojny bol od 1. decembra 1918 až do 1. mája 1946 učiteľom náboženstva na gymnáziu v Skalici. Po predčasnom penzionovaní bol od októbra 1946 až do septembra 1950 (do rozpustenia kláštora) duchovným správcom kláštora milosrdných bratov v Bratislave. Medzi rokmi 1950 až 1954 bol duchovným v Lopašove, a potom žil až do svojej smrti 26. januára 1973 u svojho synovca Jána Klindu v rodných Kútoch.

Svoje jazykové schopnosti využil aj ako prekladateľ z nemčiny a maďarčiny. Zaoberal sa aj etymológiou.

Vďaka podnetu historika Juraja Hodála sa Matej Hések začal zaoberať históriou svojej rodnej obce Kúty. Sústredil množstvo archívnych a iných materiálov od najstarších čias do roku 1918.

Práve sústredené dielo regionálneho historika a kňaza Mateja Héseka sa stalo základom aj pre vznik monografie Kúty, ktorú slávnostne uviedli do života 23. júla 2005.

Podkladom pre monografiu boli výsledky štvorročného bádania Mateja Héseka medzi rokmi 1951-1954. Rukopis bol od roku 1968 uložený v rukopisnej zbierke Záhorského múzea v Skalici.

Ako uvádza Mária Zajíčková z tímu autorov, zostavovateľov, redakčných a jazykových upravovateľov monografie Kúty, rukopis Mateja Héseka sa stal jej základným kameňom.   „Doktor Matej Hések v 44 kapitolách na 491 stranách po štyroch rokoch bádania zhrnul poznatky o rodnej obci z oblasti etymológie, dialektológie, archeológie, histórie, etnológie, spracoval súpis hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, slovník významných osobností, zachytil zvyky a povery, príslovia, porekadlá a spomienky vtedy najstarších obyvateľov obce. Dielo doplnil prepisom listín z rokov 1206-1829, obrazovou prílohou, poznámkami a súpisom prameňov a literatúry, čo zvyšuje jeho hodnotu ako východiskového prameňa ďalšieho bádania.“

Kňazovi a historikovi Matejovi Hésekovi čestné občianstvo obce Kúty in memoriam udelili 7. októbra 2006 počas osláv 145. výročia príchodu národného buditeľa kňaza a literáta Andreja Radlinského (rodáka z Dolného Kubína) do Kútov.

 
 

Obrázok

1 - REPROFOTO z monografie Kúty. Matej Hések v Skalici vo františkánskej záhrade.

Obrázok

2 – REPROFOTO z monografie Kúty. Matej Hések.

 

Obrázok

3 – Monografia Kúty uvedená do života 23. 7. 2005, ktorej základným kameňom je práve dielo kňaza a historika Mateja Héseka. FOTO:MILAN SOUKUP 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.