Choď na obsah Choď na menu
 


Histórija Záhorá

Príspevky

Pred 390 rokmi obsadil Bratislavu Gabriel Betlen

13. 10. 2009

Obrázok BRATISLAVA/ZÁHORIE. V stredu 14. októbra uplynie 390 rokov odo dňa, keď v roku 1619 vodca protihabsburských povstalcov, sedmohradské knieža Gabriel Betlen, obsadil Bratislavu a zmocnil sa uhorskej koruny. Betlen držal mesto vo svojej moci v rokoch 1619-1621 a jeho povstanie bolo definitívne ukončené v roku 1626 Bratislavským mierom. Podnetom na Betlenovo povstanie bola nespokojnosť s absolutistickou a protireformnou politikou rakúskeho dvora.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 0

Vydrica, podhradská osada s pochybnou povesťou

10. 10. 2009

Obrázok Vydrica meštianska, Vydrica rybárov, lodníkov a ich krčiem, Vydrica ako miesto sociálneho azylu aj Vydrica    s hriešnou tvárou. Približuje ju kniha Hriešna Vydrica od Antona Baláža, ktorá vyšla vo Vydavateľstve PT Alberta Marenčina.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 0

Skalické svadobné torty

24. 6. 2009

Obrázok Mestské prostredie Skalice zaplavila s patričným oneskorením v druhej polovici 19. storočia vlna viedenskej módy biedermeier, ktorej výrazové prostriedky sa čoskoro udomácnili aj v móde tunajších meštianok a v životnom štýle jej obyvateľov. Evidentným výrazom tohto vplyvu je nielen slávnostný odev skalických diev a mladých žien, ale aj dekorácie svadobných tabúľ, ktorých neodmysliteľnou súčasťou boli aj vysoké skalické torty.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 0

LETECKÉ ESO

13. 6. 2009

Obrázok Severné Záhorie, to je oblasť zhruba tiahnuca od Kútov, popri rieke Morave ku Skalici a odtiaľ k Senici, Jablonici a končí dedinami ležiacimi na úbočí Malých Karpát. V tejto lokalite je pomerne často frekventované meno K o v á r i k . Neviem a ani som neskúmal odkiaľ a kedy tento teraz početný rod prišiel na Záhorie. Možno, že to urobí niektorý nositeľ tohto mena a objasní genealógiu svojho rodu. Ja chcem len pripomenúť jedného z tohto rodu, ktorý sa zapísal do vojenských dejín Slovenska .

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 0

Vzácna návšteva na Holíčskom zámku

8. 6. 2009

Obrázok HOLÍČ  Dňa 15. mája, dva dni po pripomenutí si 292. výročia narodenia Márie Terézie,/ narodila sa 13. 5. 1717 a zomrela 29. novembra 1780 v Hofburgu vo Viedni/,  nás už druhý raz navštívila svetovouznávaná bádateľka archívu Františka Štefana Lotrinského dr. Renate Zedinger z Viedne, so svojimi kolegyňami. Niektoré už náš zámok navštívili a tak hneď po pár krokoch v jeho areáli konštatovali, že sme za posledný rok urobili kus práce.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 1

Spomienka na 4.máj 1919

28. 5. 2009

Obrázok Spomienka na tento deň, je spomienka na jeden z najčernejších dní v novodobých dejinách Slovenska a Slovákov. Ak by sme listovali v kalendári a to nielen v kalendári pre tento rok, ale i kalendároch za celé desaťročia dozadu, neobjavíme tam žiadne upozornenie, žiaden význačný deň. Nič, iba že meniny má Florián. A pritom si pripomíname, že v tento deň tragicky zahynul jeden z najväčších Slovákov, zakladateľ Česko-slovenskej republiky, vedec, astronóm, diplomat, umelec, generál francúzskej armády, minister vojny mladej ČSR, Milan Rastislav Štefánik.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 2

Útek Ľudovíta Štúra pred maďarským zatykačom

27. 5. 2009

Obrázok „ Už tretí rok sa stretneme pri pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra v Záhorskej Vsi v sobotu, 30.mája 2009 o 17-tej hodine, aby sme si pripomenuli útek Ľudovíta Štúra pred maďarským zatykačom cez našu obec, vtedy Uhorskú Ves s maďarským názvom Magyarfalva. Pripomenieme si udalosť zo života Ľ.Štúra, ktorý útekom cez našu obec pred zatykačom uhorských úradov si zachránil život, aby mohol ďalej bojovať za slobodu slovenského národa, jeho oslobodenie sa spod cudzieho jarma.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 1

Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice

22. 5. 2009

Obrázok MARIANKA  Bridlica. Zaujímavá hornina, ktorá má niekoľko farebných podôb a mnoho užitočných vlastností. Používala sa na pokrývanie striech, dláždenie nádvorí a dielní manufaktúr, vyrábali sa z nej školské a obchodnícke tabuľky, slúžila ako stavebný materiál. Vyrábali sa z nej ozdobné parapety, obklady, dosky pre biliardové a krajčírske stoly a iné výrobky. Ešte v dvadsiatom storočí sa rozdrvená používala v gumárenskom a gramofónovom priemysle.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 1

120. výročie narodenia kňaza a historika Mateja Héseka v Kútoch

23. 2. 2009

Obrázok Dnes  (23. februára) uplynulo 120 rokov od narodenia kňaza a historika Mateja Héseka, osobnosti, ktorá je od roku 2006 čestným občanom Kútov in memoriam.

 

Matej Hések sa narodil 23. februára 1889 v Kútoch. Štyri roky gymnázia ukončil v Skalici, ďalšie v Bratislave a posledné dva v Ostrihome  aj vďaka svojmu strýkovi , pezinskému farárovi Štefanovi Palkovičovi, ktorý ho podporoval v štúdiu. Rok štúdia teológie zvládol v Ostrihome a dva roky civilného práva v Pešti. V teologických štúdiách pokračoval v Insbrucku, kde ho vysvätili za kňaza koncom júla 1914.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 0

Štefan Fajnor - advokát a hudobný skladateľ

16. 2. 2009

Obrázok 16. februára (2009) uplynulo práve 165 rokov od narodenia Štefana Fajnora, rodáka z Brezovej pod Bradlom (☼1844). Bol advokátom a hudobným skladateľom.

V Senici pôsobil od roku 1869. V jeho advokátskej kancelárii napríklad roku 1874 až 1875 pôsobil ako koncipient, teda čakateľ na advokátske skúšky básnik z Oravy Pavol Országh. Práve počas senického pobytu začal používať pseudonymom Hviezdoslav.

 
Celý príspevok | Rubrika: Histórija Záhorá | Komentáre: 2