V tých správach skutočne moderátori hovorili menovite o niektorých primátoroch a zverejnili aj približné sumy, ktorými si predstavitelia miest pomastia vrecká. Aj náš primátor tam bol spomínaný. Nevidím síce do mestskej politiky až tak dobre no napriek tomu, že nesúhlasím so všetkými krokmi či názormi tohto politika, teraz sa musím postaviť na jeho stranu. Správy na Markíze vyvolali prirodzene negatívne reakcie u mnohých ľudí. Áno, aj ja som proti tomu, aby bolo možné udeľovať takéto megalomanské odmeny. Moja predstava by bola, povedzme do výšky 100% jedného priemerného platu (teda trinásty plat). Nie automaticky, ale za dobre vykonanú prácu. V každom prípade musím povedať, že sa naše mesto v rámci možností rozvíja po mnohých stránkach a nepochybne je to aj zásluha primátora... Ale o to tu teraz nejde.

Neviem odkiaľ markizáci tie informácie zobrali, no aj teraz ukázali, ako sa dá polopravdami manipulovať verejná mienka a zdvíhať národná žlč. Dostal sa mi do rúk mestský časopis Holíčan (23/2008 ), v ktorom som si prečítal Závery z rokovania Mestského zastupiteľstva. Napríklad aj o odmene 374 220 Sk primátorovi Zdenkovi Čambalovi. Už v nasledujúcom uznesení berie zastupiteľstvo na vedomie vzdanie sa odmeny primátora mesta v plnej výške a v ďalšom uznesení súhlasí s návrhom primátora, aby boli tieto finančné prostriedky použité na investičné akcie spojené s Holíčskym zámkom.

Vďaka ti Markíza za "objektívnosť".

Popri dlhodobo tým "správnym Smerom" nastavenej Estevéčke, je tu aj manipulatívna Markíza. Je nejaká televízia na Slovensku, ktorá si zaslúži, aby sme jej správy označili aspoň za dobré a mohli sa na ne pozerať bez toho, aby sme neboli kŕmení lžou, polopravdou, smeroagendou, alebo trápnymi reportážami o narodení nového sloníčaťa v Zoo?

 

(foto: www.pravda.sk, www.holican.com)