Choď na obsah Choď na menu
 


Podporujem „4 mušketierov“ Najvyššieho súdu SR!

30. 9. 2009

Autor: Michal Nižňan / niznan.blog.sme.sk

Konkrétne sudcov Miroslava Gavalca, Zuzanu Ďurišovú, Elenu Berthotyovú a Petra Paludu, ktorí podali sťažnosť na Ústavný súd SR podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky, kde namietajú porušenie svojich základných práv postupom Súdnej rady počas voľby Štefana Harabina na funkciu predsedu Najvyššieho súdu, ako aj jeho nasledovným vymenovaním prezidentom do tejto funkcie.


 

Po prečítaní predmetnej sťažnosti som presvedčený, že argumenty a dôkazy uvedené v sťažnosti nemôže nechať Ústavný súd bez povšimnutia a keďže sa má riadiť len ústavou a príslušnými zákonmi, mal by sťažnosti v celom rozsahu vyhovieť a zrušiť ako uznesenie Súdnej rady o zvolení Harabina, tak aj rozhodnutie prezidenta o jeho vymenovaní .

Keďže väčšina čitateľov blogu nie sú právnici (našťastie J)a predmetná sťažnosť je výborne právnicky spísaná, pokúsim sa laicky v skrátenej podobe predložiť argumenty týchto  „4 mušketierov" Najvyššieho súdu , aby ste si sami mohli posúdiť ich opodstatnenosť.

Oprávnenie Harabina byť zvolený za predsedu NS:

Podľa čl. 145 ods 3 veta prvá Ústavy SR: Predsedu Najvyššieho súdu SR a podpredsedu Najvyššieho súdu SR vymenúva na návrh Súdnej rady SR zo sudcov Najvyššieho súdu SR prezident SR na 5 rokov.

Logický záver: Keď Harabin podával návrh na svoju kandidatúru do volieb na funkciu predsedu NS SR, bol vo funkcii člena vlády, a ako takému mu vôbec neprislúchali práva vyplývajúce sudcovi z jeho výkonu funkcie, ktorú mal v tom čase prerušenú, to znamená, že sa nemohol vo voľbách ani o predsednícku funkciu uchádzať - nesplnil zákonné podmienky

Skúsim príklad: Chirurg ma dočasne odobratú licenciu a nemôže operovať, ale prihlási sa ako kandidát na primára chirurgického oddelenia a konkurz vyhrá. Síce je stále chirurg, ale nemá v danej dobe platnú licenciu a preto by mala byť jeho kandidatúra neprípustná.

Politické angažovanie sa Harabina:

Ako člen vlády nebol nezávislý, bol politicky nominovaný stranou ĽS-HZDS, ktorá ho mohla kedykoľvek stiahnuť, bol mediálne spájaný s touto stranou (účasť na Republikovom sneme v 2007) a mohol konať v súlade s politickým programom tohto subjektu

Nezávislosť Súdnej rady:

Harabin z titulu funkcie ministra spravodlivosti mal priamy dosah na 7 členov Súdnej rady (všetkých vymenoval do terajších funkcií) a mohol ich kedykoľvek odvolať.

Sťažovatelia oprávnene namietajú, že za týchto okolností sú pochybnosti o zaujatosti členov Súdnej rady vo vzťahu k Harabinovi veľmi vysoko oprávnené a ich hlasovanie celkom nepochybne nespĺňa kritériá objektívneho testu.

Nespôsobilosť podpredsedníčky Súdnej rady SR:

Tento dôvod obsahuje námietku, že JUDr Petríková (súčasná ministerka spravodlivosti) porušila svojim konaním zákon, keď zvolala zasadnutie Súdnej rady o voľbe predsedu NS SR bez náležitého oprávnenia v zákone.

V skratke, túto funkciu podľa logiky nemala vykonávať Petríková, ale podpredsedníčka NS SR Daniela Švecová, ktorá sukcesórne vykonávala právomoci predsedu NS SR (ktorý je zároveň predsedom Súdnej rady) a ktorá bola ako jediná oprávnená zvolať zasadanie Súdnej rady a ho viesť.

Dôvody na zrušenie rozhodnutia prezidenta:

Sťažovatelia tu namietajú, že prezident svojim rýchlym rozhodnutím (na druhý deň) nesplnil svoju povinnosť, podľa ktorej sa má návrhom zaoberať a posúdiť, či boli splnené všetky procesnoprávne a aj hmotnoprávne náležitosti regulárnej voľby.

 

Čo dodať?

Nám všetkým slušným ľuďom zostáva len dúfať, že Ústavný súd bude rozhodovať naozaj na základe ústavy a nie na politickú objednávku súčasnej vládnej moci a vyhovie sťažnosti týchto 4 odvážnych sudcov, ktorí vyslali svojim konaním verejnosti správu, že zákony platia nielen pre občanov, ale aj pre sudcov samotných a preto im týmito riadkami ďakujem a vyslovujem podporu ako právnik a občan.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.