Kriminalita, vandalizmus, drogy, agresivita. Všetko toto je určite v každom meste u nás. Prekvitá to nepríjemným bodavým kvetom a či chceme, alebo nie, tá bodľač prehlušuje jemné krásne dobrokvietky. Zlo sa šíri akosi samovoľne, no dobro treba chrániť a pestovať. Je síce krehké, ale ak mu pomôžeme sa rozvíjať, tak premôže všetkú tú bodľač a bude hladiť naše duše...